Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Thực hiện Công văn số 1741/UBND-KT ngày 19/4/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai triển khai Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND, từ ngày 25/7/2023 đến ngày 27/7/2023 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa tổ chức 03 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ở xã, phường, thị trấn. Tham dự các buổi tập huấn có đại diện Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện trên địa bàn.

Trọng tâm của lớp tập huấn là triển khai hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh thực hiện tổ chức ký cam kết sản xuất kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm kiểm tra việc tuân thủ cam kết của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản theo quy định của Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT, Quyết định 32/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngoài ra, thông qua lớp tập huấn, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trực tiếp hướng dẫn, phổ biến những kiến thức về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản như: Các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản;... Một số quy định pháp luật liên quan đến sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản như Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT, các hành vi vi phạm và hình thức xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP.

Kết thúc các lớp tập huấn giúp cho học viên hiểu rõ được các qui định của Nhà nước đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý về ATTP có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc quản lý ATTP tại địa phương. Góp phần làm giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, có cách phòng ngừa và khắc phục hợp lý cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Theo kế hoạch, trong năm 2023, Chi cục triển khai 29 lớp tập huấn hướng dẫn, phổ biến kiến thức ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản cho các đối tượng là cán bộ địa phương, các cơ sở không thuộc diện ký cam kết theo quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về các quy định đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản để áp dụng vào sản xuất. Đồng thời triển khai tập huấn hướng dẫn cho các chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản về các điều kiện bảo đảm ATTP nhằm góp phần hỗ trợ các xã xây dựng nông mới nâng cao năm 2023 hoàn thành chỉ tiêu 18.4 - Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm, theo Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nguyễn Thị Thu Hà

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 4983

Tổng lượt truy cập: 3.424.720