Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Vừa qua, tại thành phố Đông Hà, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lớp tập huấn cho 34 các bộ đến từ 18 xã trên địa bàn tỉnh nhằm hướng dẫn thực hiện các tiêu chí đối thuộc lĩnh vực Trồng trọt và BVTV với các xã về đích nông thôn mới nâng cao và các xã phấn đấu về đích Nông thôn mới năm 2022.

Tại buổi tập huấn các cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị đã trao đổi 3 nội dung chính: Hướng dẫn cấp Mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt thực hiện tiêu chí số 13.6: Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng; Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 17.7: Chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện môi trường; Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17.6: Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn  được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã trao đổi về mã số vùng trồng, những yêu cầu bắt buộc khi thiết lập vùng trồng, như: Diện tích vùng trồng, sinh vật gây hại và biện pháp quản lý, cách ghi chép nhật ký sản xuất; giải đáp những vướng mắc liên quan đến quy trình, thủ tục cấp mã số vùng trồng.

Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp các xã thực hiện tốt các tiêu chí thuộc lĩnh vực Trồng trọt và BVTV đối với các xã về đích NTM nâng cao theo Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025. Giúp các học viên nâng cao hiểu biết về lợi ích khi được cấp mã số vùng trồng; những yêu cầu đối với sản xuất khi có mã vùng trồng; thủ tục đăng ký cấp mã vùng trồng, từ đó hình thành vùng sản xuất tập trung áp dụng quy trình canh tác hiệu quả, tạo ra sản phẩm an toàn phục vụ người tiêu dùng, góp phần xây dựng NTM nâng cao tại các địa phương.

Phan Việt Toàn

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 1697

Tổng lượt truy cập: 678.835