Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

     Thực hiện kế hoạch của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn về việc tổ chức tuần tra, truy quét bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024. Ngày 01/4/2024, tổ tuần tra, truy quét bảo vệ rừng với sự tham gia của đồng chí Trương Quang Ngọc – Phó Giám đốc làm trưởng đoàn và các viên chức BQL, hộ nhận khoán bảo vệ rừng Bắc và Nam sông Thạch Hãn đã thực hiện tuần tra, đóng bảng tam giác tuyên truyền tại các vị trí có nguy cơ xảy ra tình trạng chặt phá rừng, đo đếm các chỉ tiêu lâm sinh tại Tiểu khu 853S xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng. Trong quá trình tuần tra, truy quét không phát hiện trường hợp vi phạm Lâm luật nào xảy ra. Trong thời gian tới, BQL sẽ tiếp tục thực hiện các đợt tuần tra để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đã đề ra trong năm 2024.

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 690

Tổng lượt truy cập: 3.363.534