Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 27 tháng 3 năm 2024, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024” với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Lãnh đạo các đơn vị của ngành Y tế và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung ương và địa phương.

Tại Quảng Trị, tham dự với Hội nghị có Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Phú Quốc; đại diện phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT; đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn thuộc các đơn vị có liên quan: Chi cục chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.