Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Danh sách các cơ sở sản xuất ban đầu đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phầm
TT Tên cơ sở Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh Xếp loại Ghi chú
1 Cơ sở kinh doanh PRESH SHOP thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn đảm bảo an toàn thực phẩm 37 Tôn Thất Thuyết, Khu phố 9,
Phường 5, TP Đông Hà
Kinh doanh sản phẩm động vật A1  
2 Công ty Cổ phần thực phẩm
Vương Phát
Số 225A Lý Thường Kiệt, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị Kho lạnh bảo quản thịt gia súc, gia cầm A1  
3 Địa điểm kinh doanh số 05 -
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt nam - chi nhánh 2 tại Quảng Trị
Số 218 Trần Hưng Đạo,
TX Quảng Trị, Quảng Trị
Kinh doanh sản phẩm động vật A1  
4 Dương Quốc Vinh Cang Gián, Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị Trồng rau, củ, quả A1  
5 Liên Hiệp HTX nông sản an toàn
Hải Lăng
Kim Long, Hải Quế, Hải Lăng, Quảng Trị Trồng lúa A1  
6 Lê Quang Thảo Phương An, Triệu Sơn, Triệu Phong, Quảng Trị Trồng rau, củ quả
các loại
A1  
7 Trung Tâm Giống cây Trồng Vật nuôi Quảng Trị 176 Lý thường Kiệt, P.Đông Lễ, TP. Đông Hà, Quảng Trị Trồng rau, củ quả
các loại
A1  
8 HTXNN Cổ Mỹ Cổ Mỹ, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị Trồng đậu xanh A1  
9 HTXNN Huỳnh Công Đông Huỳnh Công Đông, Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị Trồng sắn dây A1  
10 HTX KD và DV nông sản Tây Vĩnh Thủy Tân Thủy, Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị Trồng thanh long ruột đỏ A1  
11 Trung tâm nghiên cứu, Ứng dụng và thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Trạm nghiên cứu, Ứng dụng khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Trồng cà chua và
dâu tây
A1  
12 Công ty cổ phần nông sản hữu cơ Bàu Giàng Thôn Tây Sơn xã Hải Sơn huyện Hải Lăng, tỉnh, Quảng Trị Trồng cam, bưởi A1  
13 Hà Ngọc Dương Đại Độ, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị Trồng cây ăn quả các loại A1  
14 Thái Tăng Tùng Tân Xuân 1, Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị Trồng cây ăn quả các loại A1  
15 Công ty TNHH MTV Hoàng Thông Quảng Xá, Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị Trồng cây ăn quả các loại A1  
16 HTX sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác cát sạn Như Lệ Như Lệ, Hải Lệ, TX. Quảng Trị, Quảng Trị Trồng ném, rau, củ quả các loại A1  
17 HTX Nông nghiệp Cam An An Thạch, Thanh An, Cam Lộ, Quảng Trị Trồng lúa A1  
18 Cơ sở sản xuất Rau mầm sạch
 Đức Tín (Trương Thị Ly A)
Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, KP6, P5 TP. Đông Hà, Quảng Trị Trồng rau mầm và rau củ quả các loại A1  
19 HTX NNDV Hồ tiêu Cùa Nghĩa Phong, Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị Trồng hồ tiêu A1  
20 Trung tâm nghiên cứu, Ứng dụng và thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Trạm nghiên cứu và Phát triển nấm, KM10 quốc lộ 9, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị Trồng nấm các loại A1  
21 HTX dịch vụ Nông nghiệp Hiếu Nam Thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị Trồng cây
 an xoa
A1  
22 HTX Nông nghiệp Cam Chính Thôn Mai Lộc 2, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Trồng ném
(hành tăm)
A1  
23 HTX SXDVNN Lam Thủy Lam Thủy, Hải Hưng, Hải Lăng, Quảng Trị Trồng lúa A1  
24 Hợp tác xã dịch vụ
sản xuất nông nghiệp Trà Lộc
Thôn Trà Lộc, xã Hải Hưng,
huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Trồng lúa A1  
25 Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị 01 Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Trồng lúa A1  
26 Hợp tác xã Nông sản xanh Vĩnh Hòa Thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Trồng lúa A1  
27 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Quang Hạ Gio Quang Thôn Tân Kỳ, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trồng lúa A1  
28 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp
Thủy Đông
Thôn Cam Vũ 3, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Trồng lúa A1  
29 Nguyễn Đức Kết Hữu Nghị, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh Giết mổ động vật  B2  
30 Thái Văn Đính Khu phố Tây Trì, Phường 1, TP Đông Hà Giết mổ động vật  B2  
31 Phạm Thế Gia Khu phố, Đông Lương,
TP Đông Hà,
Giết mổ động vật  B2  
32 Nguyễn Văn Kiên Bồ Bản, Triệu Phước,
Triệu Phong
Giết mổ động vật  B2  
33 HTX SX NN Đại Hào Chợ Thuận, Triệu Đại,
Triệu Phong
Giết mổ động vật  B2  
34 Trịnh Minh Đức Tiểu Khu 3, TT Ái Tử,
Triệu Phong
Giết mổ động vật  B2  
35 Nguyễn Bảy Khối phố 3B, Phường 3,
TX Quảng Trị
Giết mổ động vật  B2  
36 Nguyễn Văn Đông Khối phố 5, Phường 2,
TX Quảng Trị
Giết mổ động vật  B2  
37 Nguyễn Ngọc Cử Phổ Lại, Thanh An, Cam Lộ Giết mổ động vật  B2  
38 Nguyễn Văn Quảng Mai Lộc 1, Cam Chính, Cam Lộ Giết mổ động vật  B2  
39 Hoàng Ngọc Nhiễm KP Thượng Nguyên, Cam Lộ, Quảng Trị Giết mổ động vật  B2  
40 Cơ sở giết mổ gia cầm
Thúy Tiễn
Khu phố 2, Phường 2,
TP Đông Hà
Giết mổ động vật  A1  
41 Nguyễn Cường Khối phố 2, TT Khe Sanh, Hướng Hóa Giết mổ động vật  B2  
42 Trần Đăng Tài Thôn Vinh Quang Hạ, xã Gio Quang, huyện Gio Linh Chăn nuôi gà A1  
43 Trần Văn Chức Thôn Minh Phước, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh Chăn nuôi lợn A1  
44 Lê Đình Ân Thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ Chăn nuôi gà A1  
45 Nguyễn Thanh Trung Mai Lộc 2, Cam Chính, Cam Lộ Chăn nuôi gà A1  
46 Nguyễn Hiền Lương Hiền Lai Bình, Vĩnh Chấp,
Vĩnh Linh
Chăn nuôi lợn A1  
47 Lê Minh Do Hoàn Cát, Cam Nghĩa, Cam Lộ Chăn nuôi gà A1  
48 TT gà tổ hợp tác chăn nuôi
CNC Vinaga (cơ sở 1)
Hiền Dũng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh Chăn nuôi gà A1  
49 TT gà tổ hợp tác chăn nuôi
CNC Vinaga (cơ sở 2)
Hiền Dũng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh Chăn nuôi gà A1  
50 Phạm Phú Thành Sơn Thanh, Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị Chăn nuôi gà A1  
51 Chăn nuôi lợn thịt tập trung
 Lê Quang Tiến
Mai Lộc 1, Cam Chính, Cam Lộ Chăn nuôi lợn thịt A1  
52 Chăn nuôi lợn thịt tập trung Nguyễn T.Ái Vân Mai Lộc 1, Cam Chính, Cam Lộ Chăn nuôi lợn thịt A1  
53 Công ty TNHH Giang Hiền
Quảng Trị
Đồi Mộ Chưởng, TT.Diên Sanh, Hải Lăng Chăn nuôi lợn thịt A1  
54 DNTN kinh doang tổng hợp Phước Trình Lệ Xuyên, Triệu Trạch,
Triệu Phong
Chăn nuôi lợn thịt A1  
55 Nguyễn Tiến Hưng Khu phố Khe Lấp, phường 3, Đông Hà Chăn nuôi lợn thịt A1  
56 Nguyễn Đức An Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị Chăn nuôi lợn thịt A1  
57 Nguyễn Tú Nam Thôn Bảng Sơn, Cam Nghĩa, Cam Lộ Chăn nuôi gà A1  
58 Phạm Văn Cường Thôn Bảng Sơn, Cam Nghĩa, Cam Lộ Chăn nuôi gà A1  
59 Nguyễn Văn Ngọc Thôn Hoàn Cát, Cam Nghĩa, Cam Lộ Chăn nuôi lợn thịt A1  
60 Hồ Văn Trung Thôn Hoàn Cát, Cam Nghĩa, Cam Lộ Chăn nuôi lợn thịt A1  
61 Nguyễn Văn Đồng Thôn Mai Lộc 2, Cam Chính, Cam Lộ Chăn nuôi lợn thịt A1  
62 Trần Văn Sỹ Thôn Đốc Kỉnh, Cam Chính, Cam Lộ Chăn nuôi lợn thịt A1  
63 HTX Phú Hưng Thôn Phú Hưng, Hải Phú,
Hải Lăng
Chăn nuôi lợn thịt A1  
64 Công ty TNHH MTV
 Thịnh Phước
Thôn Thượng Xá, Hải Thượng, Hải Lăng Chăn nuôi lợn thịt A1  
65 Nguyễn Thúy Nga Đại An Khê, Hải Thượng,
Hải Lăng
Chăn nuôi lợn thịt A1  
66 HTX Long Hưng Thôn Long Hưng, Hải Phú,
Hải Lăng
Chăn nuôi lợn thịt A1  
67 Lê Hồ Tố Trinh Thôn Đại An Khê, Hải Thượng, Hải Lăng Chăn nuôi lợn thịt, gia cầm A1  
68 Nguyễn Quang Tài Thôn Quảng Xá, Vĩnh Long,
Vĩnh Linh
Chăn nuôi gà A1  
69 Lê Trọng Dương Thôn Xi Núc, Tân Long,
Hướng Hóa
Chăn nuôi bò thịt A1  
70 Công ty TNHH MTV
 TÂN TRIỀU T&P
Thôn Nam Xuân Đức, Tân Thành, Hướng Hóa Chăn nuôi lợn thịt A1  
71 Trần Văn Linh Thôn Cổ Thành ,Tân Thành, huyện Hướng Hóa Chăn nuôi lợn thịt A1  
72 Nguyễn Trưng Vương Thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ Chăn nuôi lợn thịt A1  
73 Trương Văn Lân Mai Đàn, Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị Chăn nuôi lợn thịt A1  
74 Trương Quang Dũng Thôn Tân Phước, xã Hải Lệ, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị Chăn nuôi gà A1  
Ghi chú:  - A1: là cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP được thẩm định để xếp loại
                - B2: là cơ sở đủ điều kiền đảm bảo ATTP được thẩm định, đánh giá xếp loại định kỳ

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 506

Tổng lượt truy cập: 3.363.349