Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

 

DANH SÁCH THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI A/B/C TÍNH ĐẾN 31/8/2023
(Các cơ sở xếp loại A, B đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm)
     
TT Tên cơ sở Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, chế biến, kinh doanh Xếp loại
1 Dương Thị Nhung (Võ Trúc) Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Nước mắm B
2 Võ Thị Nuôi Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Nước mắm B
3 Nguyễn Thị Thiếc  Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Chế biến Sứa, ruốc, nước mắm B
4 Nguyễn Văn Hòa (Giang) Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Nước mắm B
5 Cảng cá bến cá chợ  Cửa việt TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Cảng cá C
6 Công ty TNHH MTV
Công Tuyết
Vĩnh Mốc, Kim Thạch, Vĩnh Linh, Quảng Trị Ốc Hương B
7 Cảng cá Cửa Tùng TT Cửa Tùng Vĩnh Linh, Quảng Trị  Cảng cá C
8 Cảng cá Cửa Việt  Triệu An, Triệu Phong,  Quảng Trị  Cảng cá C
9 Công ty TNHH MTV Ngọc Tuấn  TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị Sơ chế cá nục đông B
10 Hồ Văn Thọ  Vịnh Mốc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh, Quảng Trị Nước mắm B
11 Ngô Thị Lân Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Nước mắm B
12 Lê Văn Thời (Tuyết) Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Nước mắm B
13 Nguyễn Tiến Lực  38 Nguyễn Trãi, TT Cam Lộ, Quảng Trị Nước đá
bảo quản thuỷ sản
B
14 Công ty TNHH
Nước Mắm Vĩnh Thái
Thái Lai, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị Nước mắm B
15 Cơ sở sản xuất nước mắm
 Huỳnh Kế
TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị Nước mắm B
16 Trần Thị Xây Quang Hải, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh Nước mắm, ruốc  B
17 Phan Thị Xiêm (Hồ Ngọc Hà) TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị Nước mắm C
18 Nước mắm Khiêm Trọng Di Loan, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị Nước mắm B
19 Bùi Thị Chữ Cát Sơn, Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị  Nước mắm C
20 Hồ Thị Hoa Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Mắm chượp C
21 Lương Thị Diễn  Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Mắm chợp C
22 Cơ sở nước mắm Khai Hà KP3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Nước mắm B
23 Cơ sở nước mắm Hồng Gái KP3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Nước mắm B
24 Cơ sở nước mắm Phụng The KP3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Nước mắm B
25 Võ Thị Thảo KP3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Chế biến cá khô B
26 Cơ sở NM Lợi Nhớ Tân Hải, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Nước mắm, ruốc  B
27 Phan Văn Dũng Tân Hải, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Nước mắm B
28 Trần Thị Xây Tân Hải, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Nước mắm C
29 Lê Thị Nga Hà Tây, Triệu An. Triệu Phong, Quảng Trị Nước mắm B
30 Dương Thị Liên Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị Nước mắm B
31 Nguyễn Thị Bê Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị Nước mắm B
32 Trần Thị Huề (Hành) KP1, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Nước mắm, cá hấp B
33 Cơ sở nước mắm Sông Hiếu KP1, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Nước mắm B
34 Trương Thị Vầy Thâm Khê, Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị Ruốc C
35 Lê Thị Huế Trung An, Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị Nước mắm B
36 Cơ sở nước mắm Nhân Vân  Mỹ Thuỷ, Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị Nước mắm B
37 Cơ sở NM Thanh Thủy  Mỹ Thuỷ, Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị Nước mắm B
38 Cs NM Thiện Luy  Mỹ Thuỷ, Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị Nước mắm B
39 CS NM Phan Thị Biều  Mỹ Thuỷ, Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị Nước mắm B
40 Cs NM Thiêm Hoàng  Mỹ Thuỷ, Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị Nước mắm B
41 Bùi Xuân Lộc KP4, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Tàu cá B
42 Cơ sở chế biến kinh doanh
nước mắm Hoa Phụng
Thôn 1, Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị Nước mắm C
43 Lê Ngọc Ý Thôn 1, Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị Nước mắm B
44 Cơ sở chế biến Long Hải Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị Mắm nêm
tương ớt
B
45 Nước mắm Hải Long Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị Nước mắm B

 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 765

Tổng lượt truy cập: 3.363.609