Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

DANH SÁCH THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI A/B/C TÍNH ĐẾN 30/6/2023
(Các cơ sở xếp loại A, B đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm)
     
TT Tên cơ sở Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh Xếp loại
1 Võ Thị Hồng  Triệu An, Triệu Phong Chế biến chả cá B
2 Nguyễn Văn Thông (Võ Huy Lầm) Phú Hội – Triệu An Nước đá bảo quản B
3 Trần Văn Hiếu Cửa Tùng, Vĩnh Linh Nước đá bảo quản B
4 Nguyễn Hùng Cường Cảng cá - TT. Cửa Tùng Nước đá bảo quản B
5 Lê Văn Hiển Cảng cá - TT. Cửa Tùng Nước đá bảo quản B
6 Trần Văn Chung (Thùy) Cảng cá - TT. Cửa Tùng Nước đá bảo quản B
7 Đinh Văn Trinh Phú Hội – Triệu An Nước đá bảo quản B
8 Nguyễn Thị Quế Cảng cá - TT. Cửa Tùng Nước đá bảo quản B
9 Nguyễn Văn Minh
 (Hoàng Thị Trang)
Khu phố 2 – TT. Cửa Việt Nước đá bảo quản B
10 Lương Văn Lượng  (Lương Văn Tình) Khu phố 1 – TT. Cửa Việt Nước đá bảo quản B
11 Phan Văn Định Khu phố 3 – TT. Cửa Việt Nước đá bảo quản B
12  Nguyễn Đức Dực Khu phố 2 – TT. Cửa Việt Nước đá bảo quản B
13 Lương Văn Bình Khu phố 1 – TT. Cửa Việt Nước đá bảo quản B
14 Lương Văn Thảo Khu phố 1 – TT. Cửa Việt Nước đá bảo quản B
15 Trương Quốc Hân (Thành) Xuân Ngọc – Gio Việt Nước đá bảo quản B
16 Trần Nguyên Vũ Xuân Ngọc – Gio Việt - Gio Linh Nước đá bảo quản B
17 Võ Văn Thức khu phố 4, TT Cửa Việt Nước đá bảo quản B
18 Nguyễn Văn Đạt Bắc Sơn – Trung Giang Nước đá bảo quản B
19 Phan Thị Lai An Hòa 2, TT Cửa Tùng Chế biến cá hấp B
20 Võ Văn Thành An Đức 3, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh Chế biến cá hấp B
21 Hồ Văn Thăng (Trang) Kp 3 - TT Cửa Việt , Gio Linh Chế biến cá hấp B
22 Ngô Thị Út Kp2, TT Cửa Việt, Gio Linh Chế biến cá hấp B
23 Hồ Văn Cẩn (Thương) Kp 3 - TT Cửa Việt , Gio Linh Chế biến cá hấp B
24 Nguyễn Thị Hồng  Kp 2 - TT Cửa Việt , Gio Linh Chế biến cá hấp B
25 Hồ Thị Vĩnh (Trọng) Kp 2 - TT Cửa Việt , Gio Linh Chế biến cá hấp B
26 Nguyễn Văn Hai Kp 2 - TT Cửa Việt , Gio Linh Chế biến cá hấp B
27 Lê Văn Hiếu (Khai) Kp 2 - TT Cửa Việt , Gio Linh Chế biến cá hấp B
28 Lê Xuân Đoan - Niệm Kp 4 - TT Cửa Việt - Gio Linh Chế biến cá hấp B
29 Lương Văn Hậu  Kp 1 - TT Cửa Việt , Gio Linh Chế biến cá hấp B
30 Hà Thị Liên - Mẫn Kp 3 - TT Cửa Việt - Gio Linh Chế biến cá hấp B
31 Hồ Thị Thơi Kp 3 - TT Cửa Việt , Gio Linh Chế biến cá hấp B
32 Nguyễn Văn Chiến (Hà) Kp 2 - TT Cửa Việt , Gio Linh Chế biến cá hấp B
33 Lê Văn Tuyển (Anh - Phúc) Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong Chế biến cá hấp B
34 Trương Thị Chung Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong Chế biến cá hấp B
35 Nguyễn Thị Uyên (Trung) Hà Tây, Triệu An. Triệu Phong Chế biến cá hấp B
36 Lê Hồng Dũng (Nhàn) Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong Chế biến cá hấp B
37 Nguyễn Cao Kiệm (Lan) Kp 2 - TT Cửa Việt, Gio Linh Chế biến cá hấp B
38 Nguyễn Văn Tính Kp 2 - TT Cửa Việt , Gio Linh Chế biến cá hấp B
39 Trần Văn Huyến (Chung) Kp 1 - TT Cửa Việt , Gio Linh Chế biến cá hấp B
40 Nguyễn Thị Lan  Kp 1 - TT Cửa Việt, Gio Linh Chế biến cá hấp B
41 Nguyễn Quang Hậu (Ngoan) Kp 2 - TT Cửa Việt, Gio Linh Chế biến cá hấp B
42 Lê Thị Hòe Kp 1 - TT Cửa Việt , Gio Linh Chế biến cá hấp B
43 Ngô Văn Hữu (cường hảo) Kp 2 - TT Cửa Việt , Gio Linh Chế biến cá hấp B
44 Lương Văn Lượng  (Mùi) Kp 1 - TT Cửa Việt , Gio Linh Chế biến cá hấp B
45 Nguyễn Thị Vủi Kp2, TT Cửa Việt, Gio Linh Chế biến cá hấp B
46  Nguyễn Thị Lương Kp1, TT Cửa Việt, Gio Linh Chế biến cá hấp B

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 691

Tổng lượt truy cập: 3.363.535