Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

"CÔNG KHAI XẾP LOẠI (A,B,C) CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ 

Luỹ kế đến tháng 8,9/2022 (Trừ các cơ sở phải ký cam kết theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT) 

Tải nội dung đính kèm tại đây.

Đang truy cập: 13

Hôm nay: 5062

Tổng lượt truy cập: 3.424.798