Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

DANH SÁCH CẬP NHẬT LUỸ KẾ Kết quả thống kê, kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản đến

DANH SÁCH CẬP NHẬT LUỸ KẾ Kết quả thống kê, kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản đến

TT Tên cơ sở Loại hình
kinh doanh
Địa chỉ  Kết quả xếp loại A/B/C
1 Võ Thị Thảo Chế biến cá khô Khu phố 3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
2 Dương Thị Liên Nước mắm Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong C
3 Ngô Thị Lân Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Triệu Phong B
4 Lê Hoa Nước mắm Thôn 1, Triệu Lăng, Triệu Phong B
5 Bùi Thị Gái Nước mắm Kp 3 - TT Cửa Việt  B
6 Nguyễn Thị Thiếc  Chế biến Sứa Xuân Ngọc, Gio Việt, Triệu Phong B
7 Bùi Thị Chữ cá hấp, Nước mắm Cát Sơn, Trung Giang, Gio Linh B
8 Hồ Văn Thọ  Nước mắm Vịnh Mốc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh B
9 Trần Thị Huề (Hành) Nước mắm, cá hấp Khu phố 1, TT Cửa Việt, Gio Linh B
10 Trần Thị Xây Nước mắm Quang Hải, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B
11 Phan Thị Xiêm Nước mắm TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B
12 Nước mắm Khiêm Trọng Nước mắm Di Loan, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh B
13 Phan Đức Kế (Huỳnh Kế) Nước mắm Vĩnh Tân, Vĩnh Linh A
14 Nước mắm Tùng Vân Nước mắm An Hoà 2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B
15 Nước mắm Thuyền Nan nước mắm
 tương cà
57 Lê Duẩn, TT Ái Tử - Triệu Phong B
16 Trần Thị Mãi Ruốc Thôn 4, Hải Thọ, Hải Lăng B
17 Nước mắm Hải Long Nước mắm Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị B
18 Cơ sở nước mắm Long Hải nước mắm,
tương ớt, dấm
Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng A
19 Trương Thị Vầy Ruốc Thâm khê, Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị B
20 Công ty TNHH
Nước Mắm Vĩnh Thái
Nước mắm Thái Lai, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, QT B
21 HTX Vĩnh Thái
(Nguyễn Thị Diện)
Nước mắm Thái Lai, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, QT B
22 Dương Thị Nhung (Võ Trúc) Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
23 Lê Văn Thời (Tuyết) Nước mắm Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh B
24 Lê Thị Thương Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
25 Nguyễn Văn Hòa (Giang) Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
26 Nguyễn Thị Huyền  Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
27 Trần Thị Hà (Việt Hà) Nước mắm TT Cửa Việt, Gio Linh B
28 Võ Thị The (Phụng The) Nước mắm TT Cửa Việt, Gio Linh C
29 Nguyễn Văn Hiếu  Nước mắm Kp1  , TT Cửa Việt, Gio Linh B
30 Cơ sở Trần Thị Xây Nước mắm Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị B
31 Cơ sở Lợi Nhớ Nước mắm Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị B
32 Lê Thị Nga Nước mắm Hà Tây, Triệu An. Triệu Phong B
33 Nguyễn Thị Bê Nước mắm Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong B
34 Lương Thị Diễn  Nước mắm Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
35 Lương Văn Thảo Nước đá bảo quản Khu phố 1 – TT. Cửa Việt B
36 Nguyễn Văn Minh  Nước đá bảo quản Khu phố 2 – TT. Cửa Việt C
37 Trần Văn Hiếu Nước đá bảo quản Cửa Tùng, Vĩnh Linh B
38 Đinh Văn Trinh Nước đá bảo quản Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị B
39 Nguyễn Văn Thông ( Võ Huy Lầm) Nước đá bảo quản Phú Hội – Triệu An B
40 Lê Văn Thanh ( Lê Mầu) Nước đá bảo quản Hà Tây – Triệu An Bán
41 Lương Văn Bình Nước đá bảo quản Khu phố 1 – TT. Cửa Việt B
42 Lương Văn Lượng  (Lương Văn Tình) Nước đá bảo quản Khu phố 1 – TT. Cửa Việt B
43 Nguyễn Văn Nam (Nguyễn Đức Dực) Nước đá bảo quản Khu phố 2 – TT. Cửa Việt B
44 Trần Quang Quyền Nước đá bảo quản Xuân Ngọc – Gio Việt Tạm nghĩ
45 Phan Văn Định Nước đá bảo quản Khu phố 3 – TT. Cửa Việt B
46 Hồ Văn Huấn Nước đá bảo quản Khu phố 5 – TT. Cửa Việt Tạm nghĩ
47 Trần Nguyên Vũ Nước đá bảo quản Xuân Ngọc – Gio Việt B
48 Trương Quốc Hân (Thành) Nước đá bảo quản Xuân Ngọc – Gio Việt B
49 Nguyễn Công Ánh Nước đá bảo quản Xuân Lộc – Gio Việt B
50 Hoàng Minh Cường Nước đá bảo quản Xuân Lộc – Gio Việt Tạm nghĩ
51 Nguyễn Thanh Hóa Nước đá bảo quản Xuân Tiến – Gio Việt Tạm nghĩ
52 Nguyễn Văn Đạt Nước đá bảo quản Bắc Sơn – Trung Giang B
53 Nguyễn Bình Minh Nước đá bảo quản Bắc Sơn  – Trung Giang B
54 Nguyễn Đình Phương Nước đá bảo quản Bắc Sơn – Trung Giang B
55 Bùi Xuân Việt Nước đá bảo quản Bắc Sơn  – Trung Giang B
56 Lê Văn Hiển Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B
57 Trần Văn Chung (Thùy) Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B
58 Nguyễn Thanh Hưng Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B
59 Nguyễn Hùng Cường Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B
60 Chế biến cá hấp Nguyễn Thị Lương Cá hấp Khu phố 1, TT Cửa Việt, Gio Linh B
61 Hồ Thị Hòa ( Mùi Lượng) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt  B
62 Trần Văn Huyến (Chung) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt  B
63 Lương Văn Hậu (Thủy Nam) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt  B
64 Nguyễn Thị Lan  Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt  B
65 Nguyễn Văn Chiến (Hà) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B
66 Lê Văn Hiếu (Khai) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B
67 Nguyễn Cao Kiệm (Lan) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B
68 Ngô Văn Hữu (cường hảo) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B
69 Ngô Thị Út Cá Hấp Kp2, TT Cửa Việt B
70 Nguyễn Thị Vủi Cá Hấp Kp2, TT Cửa Việt B
71 Hồ Thị Vĩnh (Trọng) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B
72 Lê Văn Phong (Cảnh) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  Tạm nghĩ
73 Lê Thị Loan (Thăng) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  Tạm nghĩ
74 Nguyễn Thị Hồng (Thí) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B
75 Nguyễn Văn Tính Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B
76 Nguyễn Quang Hậu (Ngoan) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B
77 Nguyễn Văn Hai Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B
78 Hồ Xuân Đoàn (Vy) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B
79 Hồ Văn Thăng (Trang) Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt  B
80 Hồ Thị Thơi Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt  B
81 Hồ Văn Cẩn (Thương) Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt  B
82 Hà Thị Liên - Mẫn Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt  B
83 Lê Xuân Đoan - Niệm Cá Hấp Kp 4 - TT Cửa Việt  B
84 Nguyễn Thị Uyên (Trung) Cá Hấp Hà Tây, Triệu An. Triệu Phong, Quảng Trị B
85 Lê Hồng Dũng (Nhàn) Cá Hấp Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị B
86 Lê Văn Tuyển (Anh - Phúc) Cá Hấp Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị B
87 Phan Thị Lai Cá Hấp An Hòa 2, TT Cửa Tùng B
88 Võ Văn Thành Cá Hấp An Đức 3, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B
89 Hồ Thị Toàn Cá Hấp Cát Sơn, Trung Giang, Gio Linh Tạm nghĩ
90 Dương Lai  Cá hấp Tân Xuân, Gio Việt, Gio Linh B
91 Nguyễn Thị Hường (Hiệp) Cá Hấp Tân Xuân, Gio Việt Gio Linh, Quảng Trị B
92 Hoàng Thu (Bòn) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
93 Trương Văn Cử (Tự) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ
94 Hoàng Minh Thảo Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ
95 Trương Đình Khoa Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
96 Tống Thị An (Trương Thanh Định) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
97 Nguyễn Quốc Ái Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ
98 Võ Thị Hằng Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
99 Võ Thị Hương Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
100 Nguyễn Thị Hương (Đình) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ
101 Võ Thanh Phương Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ
102 Nguyễn Xuân Tải (Tâm) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
103 Trần Thị Mỹ (Lợi) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
104 Trần Thị Tuyến (Hùng) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
105 Dương Thế Thu Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
106 Trần Thị Hoài Thiêm (tuân) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ
107 Trần Hoàng (Bé) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
108 Phạm Minh Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ
109 Trần Hồng Lĩnh (Hiền) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
110 Trương Hữu Khuyến Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
111 Trần Thị Liên Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ
112 Nguyễn Văn Lập Cá hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
113 Trương Văn Dự Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
114 Hoàng Thị Hương(Lê Văn Bòn) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B
115 Võ Thị Gái (Lê Đình Triều) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B
116 Hoàng Thị Thương Cá Hấp,
 Kho lạnh TS
Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B
117 Nguyễn Thị Kiệm (hạnh) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B
118 Nguyễn Thị Tuyết (Võ Thanh Hai) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ
119 Nguyễn Công Thắng Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B
120 Lê Minh Thái Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B
121 Lê Xuân Quốc Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B
122 Lê Thị Dung (Lê Hiền) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
123 Nguyễn Văn Từ Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B
124 Nguyễn Thị Hường (Diệt) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B
125 Nguyễn Công Ba (Phương) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh tạm nghĩ
126 Nguyễn Thị Nguyên (Khương)  Cá hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B
127 Nguyễn Thị Tuyết (Lương) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
128 Nguyễn Văn Anh (Mách) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Tạm nghĩ
129 Võ Thị Hồng (Mầu) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
130 CS Trần Thanh Hải chế biến chả 212 Hùng Vương – Khóm 1 – TT. Hải Lăng B
131 CS  Nguyễn Thuận chế biến chả Thôn Công Thương – Hải Thọ - Hải Lăng B
132  KHE SACA chế biến cà phê Khóm 3 – TT. Hải Lăng – Hải Lăng tạm nghĩ
133 Thạch Thị Vari chế biến chả Hải Ba - Hải Lăng B
134 CS xay xát bà Diệu Loan Xay xát gạo QL 1A – Hải Thượng – Hải Lăng B
135 CS  Lê Thị Liên (Gái) Xay xát gạo Long Hưng – Hải Phú – Hải Lăng B
136 CS xay xát Hiệp Hoa Xay xát gạo Long Hưng – Hải Phú – Hải Lăng B
137 Cơ sở  Hùng Oanh xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B
138 Cơ sở  Hoành Huệ xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B
139 Cơ sở xay xát gạo Hiệt Thinh xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B
140 Trần Thị Lội xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B
141 CS  Nguyễn Thị Tĩnh xay xát gạo 156 Hai Bà Trưng – TX. Quảng Trị B
142 CS  Đoàn Thị Khánh xay xát gạo 188 Hai Bà Trưng – TX. Quảng Trị B
143 CS Lê Hoài Nam Chế biến chả Trần Bình Trọng - P.2 - TX. Quảng Trị B
144 CS Trần Thị Kiều chế biến chả TX. Quảng Trị - Quảng Trị B
145  Nguyễn Thị Bé chế biến chả KP.3 – P3 – TX. Quảng Trị B
146 Hoàng Công Quốc chế biến chả 104 Nguyễn Hoàng - KP1 - P1 - TX. Quảng Trị B
147 Nhà máy xay xát kinh doanh lương thực Thuỷ Hồng  Xay xát gạo 25 Phan Thành Chung – KP.1 - P1 – TX. Quảng Trị B
148  Lê Thanh Tuấn chế biến chả Hậu Kiên – Triệu Thành – Triệu Phong B
149  Lữ Triệu Thịnh chế biến chả Hậu Kiên – Triệu Thành – Triệu Phong B
150 Hoàng Thị Ái Hoa chế biến chả Hậu Kiên – Triệu Thành – Triệu Phong B
151  Trần Vinh chế biến chả Cổ Thành – Triệu Thành – Triệu Phong Tạm nghĩ
152 Phan Ngọc Chiến Xay xát gạo Cổ Thành – Triệu Thành – Triệu Phong B
153 HTX Nông sản sạch canh tác tự nhiên Triệu Phong xay xát và đóng gói gạo An Hưng - Triệu Tài - Triệu Phong B
154 Phan Vinh Xay xát gạo Triệu Thượng – Triệu Phong B
155 Nguyễn Thị Ngoan Chế biến chả TT. Ái Tử - Triệu Phong B
156  Nguyễn Khương chế biến chả Triệu THuận-Triệu Phong B
157  Hoàng Đình Tài chế biến cà phê Trúc Lâm – Gio Quang – Gio Linh B
158  Đặng Thị Cương chế biến chả 88 Lê Duẫn – TT. Gio Linh B
159  Ngô Thị Nghệ chế biến chả 143 Võ Nguyên Giáp – TT. Gio Linh B
160 Phan Thị Tuyết Nhung SX hạt dưa Gio Mai - Gio Linh B
161  Trần Thị Huế chế biến chả KP. 5 – TT. Gio Linh Tạm nghĩ
162  Hoàng Thị Quý chế biến chả KP.8 - TT. Gio Linh B
163 Trần Thị Mơ chế biến chả Hà Trung – Gio Châu – Gio Linh B
164 Phan Thị Dung chế biến chả Gio Sơn - Gio Linh B
165 Nguyễn Văn Tám Xay xát gạo Gio Quang - Gio Linh B
166 Hoài Thương Xay xát gạo Gio Quang - Gio Linh Tạm nghĩ
167 Nguyễn Thị Hồng Chế biến chả Phú Hậu - Cam An - Cam Lộ B
168 Phạm Bình chế biến chả 534 Lê Duẩn – Khóm Vĩnh Tiến – TT. Hồ Xá B
169 Chả Chi chế biến chả TT. Hồ Xá - Vĩnh Linh B
170  Trần Thị Cúc chế biến chả 15 Chu Văn An – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh B
171  Hoàng Thị Hồng chế biến chả Khóm Vĩnh Bắc – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh B
172  Nguyễn Thị Liên chế biến chả 171/7 Lê Duẫn – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh B
173 Trần Thị Châu chế biến chả Khóm Thống Nhất – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh Cơ sở đang xây dựng
174 Nguyễn Tiến Cường chế biến chả Vĩnh Tú - Vĩnh Linh B
175  Trần Thị Thương chế biến chả KP. 4 - TT. Cam Lộ B
176 Trần Quang Dũng chế biến chả KP. Thượng Viên – TT. Cam Lộ B
177 Phạm Minh Hoàng chế biến chả Cam Thành - Cam Lộ - Quảng Trị B
178 Hoàng Thị Hòa chế biến chả Cam Tuyền – Cam Lộ – Quảng Trị B
179  Lê Hồng Nhạn cà gai leo Cam Tuyền – Cam Lộ – Quảng Trị tạm nghĩ
180  Mai Thị Thuỷ chế biến cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B
181 Nguyễn Thị Thi  cao lá vằng Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B
182 Nguyễn Thị Dung  cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B
183 CS Minh Nhi Sản xuất cao lá vằng Cam Nghĩa – Cam Lộ – Quảng Trị B
184 Võ Thị Mỹ Sản xuất cao thực vật Nghĩa Phong - Cam Nghĩa - Cam Lộ B
185 Võ Văn Thành Sản xuất cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B
186 Công ty TNHH MTV cao dược liệu Phan Quang Minh Sản xuất cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B
187 HTX Định Sơn Sản xuất cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ Tạm nghĩ
188  Nguyễn Thị The chế biến chả Đường Kim Đồng – TT. Lao Bảo B
189  Nguyễn Thị Sáng chế biến chả TT. Khe Sanh – Hướng Hoá B
190 Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ Quảng Trị Trà hòa tan P. Đông Lương - TP. Đông Hà B
191 CTCP nông sản hữu cơ Quảng Trị đóng gói gạo 191 Quốc lộ 1A – TP. Đông Hà  B
192 cơ sở CB sen Bảo Liên CB sen Vĩnh Phước - Đông Lương - TP. Đông Hà B
193 Cao lá vằng Bé Xịn chế biến cao lá vằng Đường Nguyễn Chí Thanh – TP. Đông Hà B
194 CS CB chả Nguyễn Út chế biến chả KP.2 – P.1 – TP. Đông Hà B
195 Thái Thị Thuý chế biến chả Phường 1 – TP. Đông Hà B
196 Nguyễn Văn Sinh chế biến đậu phụ Chợ Phường 5 – TP. Đông Hà B
197  Hoàng Ngọc Sáu chế biến chả 37 Phan Huy Chú – KP3 – P2 – TP. Đông Hà B
198 Nhà máy chế biến nông sản Đông Hà Sơ chế gạo, tiêu; cao thực vật, trà túi lọc các loại Đường 9D - KCN Nam Đông Hà – TP. Đông Hà A
199 Công ty TNHH Lava Trà túi lọc 21 Nguyễn Thiện Thuật - TP. Đông Hà B
200 Công ty cổ phần Kadico Kinh doanh tỏi 659 Lê Duẩn – Phường Đông Lương – TP. Đông Hà B
201 Ngô Thị Hải Yến chế biến chả Tây Trì – P.1 – TP. Đông Hà B
202  Nguyễn Thị Hiếu chế biến chả 17/9 Lê Quý Đôn – TP. Đông Hà B
203  Võ Thị Loan chế biến chả KP.1 – P.3 – TP. Đông Hà B
204  Nguyễn Thị Thu Hương chế biến chả KP.4 – P.5 – TP. Đông Hà B
205  Lê Cảnh Ngọ chế biến chả Trần Cao Vân – P. 5 – TP. Đông Hà B
206  Trần Thị Mỹ Hoà chế biến chả Trần Cao Vân – TP. Đông Hà B
207  Nguyễn Thị Cúc chế biến đậu phụ KP.2 – P.5 – TP. Đông Hà B
208 Hồ Thị Thanh Hương chế biến chả Tôn Thất Thuyết – P. 5 – TP. Đông Hà B
209  Nguyễn Thị Huệ chế biến chả 74 Tôn Thất Thuyết - TP. Đông Hà B
210  Trần Thị Châu chế biến chả Kiệt 123 - Hàm Nghi – TP. Đông Hà B
211  Trần Đức Thành chế biến chả 51 Đinh Tiên Hoàng – TP. Đông Hà B
212 đậu phụ Hà Nội chế biến đậu phụ 20 Phan Bội – TP. Đông Hà Châu B
213 Nguyễn Toàn Chả P.1 - TP. Đông Hà B
214 Trần Thị Lệ Châu cà phê P. Đông Lương - TP. Đông Hà B
215 Công ty TNHH Đình Tàu  Cà phê thóc Cợp – Hướng Phùng - Hướng Hóa B
216 Công ty Minh Tiến Cà phê thóc Cổ Nhổi – Hướng Phùng - Hướng Hóa B
217 Công ty cổ phần Thương Phú  Cà phê thóc Km 19 - Cợp – Hướng Phùng - Hướng Hóa B
218 Công ty TNHH Vương Thái  Cà phê thóc Xary – Hướng Phùng - Hướng Hóa Tạm nghĩ
219 Cty THHH MTV Đại Lộc  Cà phê nhân Tân Linh – Hướng Tân - Hướng Hóa Tạm nghĩ
cà phê bột TT. Khe Sanh – Hướng Hoá Tạm nghĩ
220 HTX Nông sản Khe Sanh cà phê bột Tân Hợp - Hướng Hóa B
221 Cơ sở chế biến cà phê Hằng Thuấn  Cà phê thóc Thôn Trằm – Hướng Tân – Hướng Hoá B
222 Cơ sở chế biến cà phê Lệ Dụng  Cà phê thóc Thôn Trằm – Hướng Tân – Hướng Hoá B
223 Cơ sở chế biến cà phê Hương Khương  Cà phê thóc Thôn Trằm – Hướng Tân – Hướng Hoá B
224 Công ty TNHH MTV Đèo Sa Mù  Cà phê thóc Hướng Tân – Hướng Hoá B
225 Công ty TNHH MTV Hoàng Tuấn Tùng Chế biến măng Khóm 3B – TT. Khe Sanh – Hướng Hoá B
226 Công ty CP cà phê Thương Phú cà phê bột Hướng Phùng- Hướng Hóa B
227 Cơ sở Phan Hồng Phong cà phê bột Hướng Phùng- Hướng Hóa B
228  Nhà máy chế biến hạt điều Huy Long Lao Bảo điều rang muối 08 Lê Hồng Phong – Lao Bảo -  Hướng H

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 3998

Tổng lượt truy cập: 3.423.733