Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025. Với Chủ đề của Đại hội là: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ chủ chốt; Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ; Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”.

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025. Với Chủ đề của Đại hội là: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ chủ chốt; Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ; Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”.

Tham dự Đại hội có 05/05 đảng viên được triệu tập. Về tham dự và chỉ đạo Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Hữu Vinh – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Nguyễn Xuân Nhất – Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Sở Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Phan Hữu Thặng - Đảng ủy viên, Theo dõi Chi bộ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ; tham dự đại hội còn có quần chúng ưu tú Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ.

Ngoài những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội còn thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2021-2022. Bên cạnh đó, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Vinh, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao và biểu dương những kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí đề nghị Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ cần tập trung hơn nữa vào các nhiệm vụ trọng tâm thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đại hội bầu cử Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Đồng chí Trần Khương Cảnh – Chủ tịch Công đoàn CSTV Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, bầu giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Thay mặt Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Chi bộ trân trọng cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Vinh, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, đồng thời cùng tập thể đảng viên Chi bộ sẽ quyết tâm tiếp tục khắc phục khó khăn, hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2020-2025, các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ nhiệm kỳ 2022-2025; góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng, phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Trị bền vững./.

 

                                                    Tin và ảnh: Đặng Thị Thanh Thảo

                                                            Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 5207

Tổng lượt truy cập: 2.114.860