Thủ tục hành chính - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh - Ký hiệu thủ tục: 1.003880.000.00.00.H50

1. Cung cấp thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm PVHCC tỉnh - 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 1.3. Lĩnh vực: Lĩnh vực Thủy lợi 1.4. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc nộp qua bưu chính công ích 1.5. Số lượng...

Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý (Mã số thủ tục: 1.000084.000.00.00.H50)

1. Thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm PVHCC tỉnh – 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 1.3. Lĩnh vực: Lâm nghiệp 1.4. Cách thức thực hiện: Trực tiếp/Nộp qua bưu chính công ích 1.5. Số lượng hồ sơ: 02 bộ 1.6....

Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý - Ký hiệu thủ tục: 2.001804.000.00.00.H50

1. Cung cấp thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm PVHCC tỉnh - 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 1.3. Lĩnh vực: Lĩnh vực Thủy lợi 1.4. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc nộp qua bưu chính công ích 1.5. Số lượng...

Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh - Ký hiệu thủ tục: 2.001793.000.00.00.H50

1. Cung cấp thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm PVHCC tỉnh - 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 1.3. Lĩnh vực: Lĩnh vực Thủy lợi 1.4. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc nộp qua bưu chính công ích 1.5. Số lượng...

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật...

1. Cung cấp thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm PVHCC tỉnh - 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 1.3. Lĩnh vực: Lĩnh vực Thủy lợi 1.4. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc nộp qua bưu chính công ích 1.5. Số lượng...

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác (Mã số thủ tục: 1.007917.000.00.00.H50)

1. Thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm PVHCC tỉnh – 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 1.3. Lĩnh vực: Lâm nghiệp 1.4. Cách thức thực hiện: Trực tiếp/Dịch vụ Bưu chính công ích 1.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 1.6....

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý - Ký hiệu thủ tục: 1.003867.000.00.00.H50

1. Cung cấp thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm PVHCC tỉnh - 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 1.3. Lĩnh vực: Lĩnh vực Thủy lợi 1.4. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc nộp qua bưu chính công ích 1.5. Số lượng...

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (Mã số thủ tục: 3.000152.000.00.00.H50)

1. Thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm PVHCC tỉnh – 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 1.3. Lĩnh vực: Lâm nghiệp 1.4. Cách thức thực hiện: Trực tiếp/Dịch vụ bưu chính công ích 1.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 1.6....

Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Mã số thủ tục: 3.000198.000.00.00.H50)

1. Thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Chi cục Kiểm lâm 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm PVHCC tỉnh – 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 1.3. Lĩnh vực: Lâm nghiệp 1.4. Cách thức thực hiện: Trực tiếp/Trực tuyến/Nộp qua bưu chính công ích/Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC 1.5....

Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp

1. Cung cấp thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT (qua phòng KHTC), Sở Tài chính. 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị, số 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (số điện thoại: 0233.3636.999) 1.3. Lĩnh vực: Bảo hiểm; 1.4....

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 2610

Tổng lượt truy cập: 3.360.633