Thủ tục hành chính - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) (mã số TTHC 2.001823.000.00.00.H50)

Cung cấp thông tin chung: Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh – 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Cách thức thực hiện: - Nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh...

Tên thủ tục hành chính (mã số TTHC): Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Mã số TTHC: 2.000873.000.00.00.H50)

1. Cung cấp thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Km3, đường 9D, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 1.3. Lĩnh vực: Thú y 1.4. Cách thức thực hiện: Chủ hàng đăng ký trực tuyến tại địa chỉ web: https://motcua.quangtri.gov.vn...

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay...

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh – 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Cách thức thực hiện: - Nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị; - Qua hệ thống...

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ (mã số TTHC 2.001241.000.00.00.H50)

Cung cấp thông tin chung: Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh – 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Cách thức thực hiện: - Nộp tại Trung tâm Phục vụ hành...

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (mã số TTHC 2.001827.000.00.00.H50)

Cung cấp thông tin chung: Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh – 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Cách thức thực hiện: - Nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh...

Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ (mã số TTHC 2.001838.000.00.00.H50

Cung cấp thông tin chung: Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh – 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Cách thức thực hiện: - Nộp tại Trung tâm Phục vụ hành...

Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Mã số TTHC: 1.002338.000.00.00.H50)

1. Cung cấp thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Km3, đường 9D, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 1.3. Lĩnh vực: Thú y 1.4. Cách thức thực hiện: Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ web: https://motcua.quangtri.gov.vn...

Công bố mở cảng cá loại 3

1.1. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức cộng đồng gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; 1.3. Lĩnh vực: Thủy sản; 1.4. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vụ công trực...

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

1.1. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức cộng đồng gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; 1.3. Lĩnh vực: Thủy sản; 1.4. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vụ công trực...

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

1.1. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức cộng đồng gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; 1.3. Lĩnh vực: Thủy sản; 1.4. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vụ công trực...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 2599

Tổng lượt truy cập: 3.360.622