Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại huyện Hướng Hóa, Đakrông

Từ ngày 23/5/2024 đến 12/6/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Đoàn liên ngành kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại các xã đạt dưới 13 tiêu chí và tình hình xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn tại huyện Hướng Hóa và Đakrông. Đồng chí Nguyễn Phú Quốc – Phó Giám đốc Sở Trưởng đoàn công tác.