Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Nằm trong kế hoạch đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022, trong các ngày từ 26/10-29/10/2022, đoàn công tác do đ/c Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh VPĐP NTM tỉnh làm trưởng đoàn, đã có chuyến tham quan, học tập mô hình xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa.

Nội dung trọng tâm của đoàn nhằm trao đổi, chia sẽ, học tập kinh nghiệm của các tỉnh bạn trong việc thành lập, triển khai hoạt động của trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện; đây là một trong các chỉ tiêu trong bộ tiêu quốc gia về huyện nông thôn mới, mà các địa phương cần triển khai để đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có thêm 4 huyện NTM và 01 huyện NTM kiểu mẫu.

Đến thăm và trải nghiệm thực tế tại các huyện Đô Lương, Yên Thành của tỉnh Nghệ An và huyện Nga Sơn, Đông Sơn của tỉnh Thanh Hóa; đoàn công tác đã được lãnh đạo Sở Nông nghiêp và PTNT, VPĐP NTM tỉnh, UBND các huyện, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm từ mô hình thành lập, cách thức hoạt động, những thuận lợi và cả những khó khăn trong quá tình triển khai thực hiện của trung tâm dịch vụ nông nghiệp.

 

Thăm thực tế tại Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Tại các buổi làm việc, đoàn công tác đã cùng với các tỉnh bạn thảo luận, trao đổi, học tập tiếp thu nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện chương trình, trong đó có việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách, huy động và lồng ghép nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, vấn đề duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí để bắt kịp với bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025.

 

Đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trong chương trình, đoàn công tác đã đi thăm quan thực tế nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thăm quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và mô hình du lịch sinh thái. Thông qua các hoạt động được tìm hiểu chia sẽ và tham quan thực tế, từ đó các thành viên trong đoàn công tác, nhất là thành viên từ các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng có thêm những kinh nghiệm, học hỏi được cách làm hay để về triển khai thực hiện Chương trình gắn với mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới đã đề ra.