Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Cách đây 74 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Bộ Giao thông Công chính - cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ về thủy lợi của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. 

Đối với tỉnh Bình Trị Thiên trước đây và Quảng Trị sau này, nhiệm vụ của công tác Thuỷ lợi đặt ra là phải giải quyết đồng bộ, có hiệu quả trong phục vụ sinh hoạt, sản xuất Nông - Lâm - Thuỷ sản và phát triển các ngành kinh tế khác, đồng thời bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai. Thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp, công tác thuỷ lợi phải đảm bảo tưới, tiêu, ngăn mặn, chống lũ tiểu mãn, lũ sớm bảo vệ sản xuất, bảo vệ dân sinh, chống xói lở, bảo vệ môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biển đổi khí hậu.

Từ những định hướng phát triển thuỷ lợi nêu trên, trong những năm qua tỉnh Quảng Trị được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương, sự nổ lực tích cực kêu gọi vốn đầu tư trong nước và Quốc tế, cùng với sự vươn lên của Đảng bộ, các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân đã nâng cấp và xây dựng mới những hệ thống các công trình thuỷ lợi nhằm phục vụ sản xuất phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và hạn chế các tác hại do thiên tai gây ra. Đến nay đã đầu tư xây dựng trên 500 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ các loại, bao gồm: 124 hồ chứa (trong đó có 123 hồ chứa thủy lợi và 01 hồ chứa thủy lợi kết hợp thủy điện), 221 đập dâng, 243 trạm bơm, 15 cống ngăn mặn và 2.125km kênh mương tưới các loại. Các công trình được đầu tư khá đồng bộ góp phần nâng cao chất lượng trong công tác quản quản lý, khai thác phát huy tốt hiệu quả, đưa tổng diện tích tưới chủ động gieo cấy cho 2 vụ lúa từ 42.270ha năm 2010 lên 48.798ha năm 2020, nâng cao năng lực tưới với tần suất đảm bảo tười từ 75% lên 85%, góp phần tăng năng suất và sản lượng các đối tượng cây trồng chính, tốc độ tăng bình quân từ 2 – 3%/năm. Sản lượng lương thực có hạt năm 2020 đạt 28,9 vạn tấn, tăng 6,2 vạn tấn so với kế hoạch đề ra. Ngoài ra, các hệ thống thủy lợi còn tưới cho 2.000ha rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày và 1.900 ha nuôi trồng thủy sản; ngăn mặn, lũ sớm, lũ tiểu mãn cho 13.500ha; tiêu nước cho 7.500 ha đất nông nghiệp.

Sự nghiệp phát triển Thuỷ lợi Quảng Trị trong những năm qua, có thể khẳng định rằng đã đi đúng hướng, góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh sản xuất ổn định đời sống nhân dân, đã tạo được động lực tích cực trong việc tăng trưởng kinh tế nông nghiệp của tỉnh, tăng thêm niềm phấn khởi tin tưởng vào công cuộc đổi mới và xoá đói giảm nghèo của Đảng và Chính phủ./.

                                                                                                                                                                                            Chi cục Thủy lợi

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 1780

Tổng lượt truy cập: 678.918