Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Bước vào sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021, mặc dù lượng nước ở các hồ chứa đạt 100% so với thiết kế, dòng chảy ở các sông suối cao hơn so với trung bình niều năm. Tuy nhiên, với đặc thù Quảng Trị là tỉnh ảnh hưởng nặng của nắng nóng, gió Tây Nam khô nóng,

Bước vào sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021, mặc dù lượng nước ở các hồ chứa đạt 100% so với thiết kế, dòng chảy ở các sông suối cao hơn so với trung bình niều năm. Tuy nhiên, với đặc thù Quảng Trị là tỉnh ảnh hưởng nặng của nắng nóng, gió Tây Nam khô nóng,

đặc biệt là trong những năm trở lại đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên nắng nóng và gió Tây Nam xuất hiện sớm với cường độ cao làm cho nước bốc hơi nhanh, gây tổn thất nguồn nước lớn. Mặt khác, do ảnh hưởng của đợt thiên tai lịch sử năm 2020, nên hệ thống thủy lợi bị hư hỏng rất nặng nề, đặc biệt là hệ thống kênh mương sạt lở, bồi lấp, cuốn trôi... gây thất thoát nguồn nước tưới làm cho công tác cấp nước phục vụ sản xuất là rất khó khăn.

Trước tình hình đó, Chi cục Thủy lợi đã phối hợp với  Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ chức thủy lợi cơ sở, các Xí nghiệp Thủy nông có phương án cấp nước tưới hợp lý, vừa đảm bảo nguồn nước cho cây lúa trong giai đoạn làm đòng, trổ bông, vừa tiết kiệm nguồn nước ở các công trình thủy lợi để phục vụ vụ Hè Thu năm 2021.    

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 38

Tổng lượt truy cập: 678.997