Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 25/6/2024, tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông tổ chức WWF Việt Nam, WWF tại Quảng Trị phối hợp với đơn vị tư vấn Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật đã tiến hành bàn giao mẫu vật bổ sung danh mục thực vật các loài nguy cấp quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông. Tham dự buổi lễ có sự tham gia của đại diện Ban quản lý dự án VFBC tỉnh Quảng Trị, Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị, lãnh đạo BQL - HKL cùng các phòng chuyên môn của Ban quản lý Khu BTTN Đakrông.

                               

Ảnh: Bàn giao mẫu vật

Tại buổi lễ, đại diện nhóm tư vấn đã tiến báo cáo kết quả thực hiện điều tra bổ sung danh mục thực vật, các loài nguy cấp quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và bàn giao các tài liệu, mẫu vật, kết quả điều tra bao gồm: Thuyết minh báo cáo mẫu; bản đồ thể hiện vị trí lấy mẫu thực vật; mẫu vật của 129 loài thực thuộc 107 chi, 51 họ. Trong đó có 38 loài quí hiếm (hoặc/và) bị đe dọa thuộc Danh mục thực vật quý, hiếm: 31 loài thuộc NĐ 06/2019/NĐ-CP và NĐ/84/2021/NĐ-CP, 9 loài trong Sách đỏ Việt Nam (2007) và 2 loài nguy cấp ở mức toàn cầu (IUCN 2024) đã được xác định trong 129 loài kể trên.