Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 10 tháng 6 năm 1974, lực lượng Kiểm lâm Quảng Trị được thành lập trong điều kiện đất nước đang gặp phải muôn vàn khó khăn, thách thức; trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Kiểm lâm Quảng Trị đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Từ ngày thành lập đến nay, cùng với Kiểm lâm cả nước, trong từng giai đoạn cụ thể, Kiểm lâm Quảng Trị cũng trải qua nhiều thay đổi về mặt tổ chức nhằm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Những năm đầu thành lập, phần lớn cán bộ Kiểm lâm là bộ đội chuyển ngành, chưa được đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành. Trong thực thi nhiệm vụ, lực lượng Kiểm lâm luôn đối mặt với nhiều hiểm nguy, gian khổ. Mặc dù vậy, lực lượng Kiểm lâm Quảng Trị vẫn vững vàng, cùng dân bám rừng, rèn đức luyện tài, giữ gìn phẩm chất đạo đức người Kiểm Lâm, tự chỉnh đốn kỷ cương, tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dù ở vị trí nào, lực lượng Kiểm lâm Quảng Trị luôn khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Có thể khái quát những kết quả đạt được đó là: Tỷ lệ độ che phủ của rừng đã tăng từ 17,6% năm 1992 lên 49,4% năm 2023; công tác truyền thông phổ biến pháp luật Lâm nghiệp đến cộng đồng dân cư được thực hiện tốt, từ đó nhận thức của nhân dân được nâng lên và người dân đã tích cực tham gia bảo vệ rừng, chủ động tố giác các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp ngày càng nhiều hơn. Lực lượng Kiểm lâm đã chủ động phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời các khu vực trọng điểm phá rừng, điểm mua bán lâm sản trái pháp luật, do đó tình hình về xâm hại tài nguyên rừng có quy mô, tính chất nghiêm trọng trong nhiều năm qua được ngăn chặn, các vụ vi phạm pháp luật Lâm nghiệp được xử lý nghiêm theo quy định; tích cực, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, từ việc xây dựng phương án, thành lập các Ban chỉ đạo, tổ đội quần chúng bảo vệ rừng cho đến huấn luyện nghiệp vụ, trực và chữa cháy rừng... nhờ đó, tình trạng cháy rừng trong những năm gần đây có xu hướng giảm về số vụ và diện tích bị thiệt hại. Công tác xã hội hóa nghề rừng và quản lý bảo vệ rừng từng bước được đẩy mạnh đã huy động được các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa tham gia bảo vệ phát triển rừng thông qua các hoạt động giao khoán bảo vệ rừng, đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế rừng, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập cao từ kinh tế rừng góp phần nâng cao đời sống, từng bước xóa đói, giảm nghèo. Thực hiện giao rừng và hỗ trợ pháp luật về lâm nghiệp cho người dân, xây dựng quy ước bảo vệ rừng để ổn định lâu dài trong từng thôn bản, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Quảng Trị là một trong những tỉnh đi đầu trong việc triển khai trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC. Đến nay, đã có hơn 26.000ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Cùng với đó hệ thống chế biến, thương mại lâm sản theo hướng gỗ hợp pháp, ngành Lâm nghiệp Quảng Trị từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong bảo vệ và phát triển rừng. Đội ngũ công chức Kiểm lâm đã không ngừng lớn mạnh. Năm 1974, khi mới thành lập chỉ có 01 Hạt Kiểm lâm với đội ngũ công chức có trình độ đại học, trung cấp chiếm 5%, đến nay Chi cục đã có 8 Hạt Kiểm lâm, 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 01 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, 2 Trạm Kiểm lâm trực thuộc và 15 Trạm Kiểm lâm khu vực. Tổng số 145 công chức và lao động hợp đồng, trong đó có 51 thạc sỹ, 84 đại học, 05 trung cấp, 05 trình độ khác. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng Kiểm lâm Quảng Trị đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động uống nước nhớ nguồn, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, tạo nét đẹp văn hóa truyền thống và không khí thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Để phát huy những kết quả đạt được trong 50 năm qua, lực lượng Kiểm lâm Quảng Trị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức và người lao động, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức trách nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hơn nữa trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ công chức kiểm lâm, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính nhà nước để lực lượng Kiểm lâm thực sự là nòng cốt trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. - Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 175-CTHĐ/TU ngày 02/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 4650/ KH-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Luật Lâm nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành luật; Quyết định số 523/ QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. - Chủ động phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương tuyên truyền đường lối của Đảng, chế độ, chính sách pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng đến các tầng lớp nhân dân, chủ rừng nhằm nâng cao nhận thức về quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, đẩy mạnh công tác giao rừng tự nhiên tạo thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. - Tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý bảo vệ rừng, theo dõi kịp thời diễn biến rừng giúp cho việc chỉ đạo, điều hành của ngành, địa phương đạt hiệu quả cao. - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc bảo vệ rừng, khai thác rừng, quản lý sử dụng rừng, kinh doanh lâm sản, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật. - Thực hiện tốt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác sử dụng hợp lý các hệ sinh thái tự nhiên, phát triển nguồn gen, loài sinh vật và bảo đảm cân bằng sinh thái phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. - Đẩy nhanh công tác phát triển rừng, quản lý rừng bền vững (FSC) và thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng, cho thuê môi trường rừng... Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Quảng Trị, thay mặt Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Tôi xin chúc mừng những kết quả đạt được của tập thể công chức, người lao động trong toàn Chi cục Kiểm lâm. Tôi tin tưởng rằng đội ngũ công chức, người lao động Chi cục Kiểm lâm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Ngành, xây dựng lực lượng Kiểm lâm ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận quản lý, bảo vệ và phát triển rừng./.

Hồ Xuân Hòe

 Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT

Đang truy cập: 18

Hôm nay: 5310

Tổng lượt truy cập: 3.425.045