Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Trong khuôn khổ thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, từ ngày 11 – 14/10/2022, tổ chức WWF-Việt Nam vừa phối hợp với BQL dự án VFBC tỉnh tổ chức khóa tập huấn về kỹ năng nghiên cứu và xác định các loài thực vật quý hiếm và nguy cấp tại tỉnh Quảng Trị. Tham gia đợt tập huấn có hơn 30 đại biểu là công chức, viên chức đến từ Chi cục Kiểm lâm, các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh: TS. Trần Minh Đức giảng dạy cho các cán bộ tham gia tập huấn

Chương trình tập huấn lần này nhằm mục đích nâng cao năng lực cho các cán bộ trong việc giám sát, điều tra, nghiên cứu các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm. Từ ngày 11 – 14/10/2022 diễn ra tập huấn, các cán bộ đã được chuyên gia TS. Trần Minh Đức truyền đạt các kỹ năng về nhận dạng, phân loại thực vật rừng cùng các phương pháp điều tra, xử lý mẫu tiêu bản thực vật.

Thông qua lớp tập huấn các cán bộ tham gia cũng có cơ hội chia sẻ sự tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cá nhân về nhận dạng thực vật rừng. Ngoài chương trình lý thuyết, lớp tập huấn còn tổ chức đi thực địa để áp dụng các kỹ năng vào thực tế tại các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.