Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Trong những năm qua, Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc, nâng cao chất lượng rừng. Biện pháp chủ yếu phát triển rừng trồng phòng hộ là luỗng phát thực bì để bảo vệ, nuôi dưỡng, phòng chống cháy, phòng trừ sâu bệnh hại. Nhờ đó, phát huy hiệu quả tài nguyên đất rừng, tích cực phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, cải thiện môi trường sinh thái

Để tăng độ che phủ của rừng, trong những năm qua, Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông luôn quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong năm 2021, Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông đã thực hiện trồng rừng phòng hộ với diện tích là 50 ha tại tiểu khu 681, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông; tổ chức chăm sóc rừng trồng phòng hộ với tổng diện tích là 348 ha; luỗng phát thực bì với tổng diện tích là 444,39 ha.

Kế hoạch năm 2022, đơn vị tiếp tục thực hiện trồng rừng phòng hộ 50 ha;  chăm sóc lần thứ nhất năm 1, năm 2, năm 3 với diện tích là 348 ha; tiến hành luỗng phát thực bì với diện tích là 323,23 ha. Luỗng phát thực bì dưới tán rừng trồng phòng hộ (Nuôi dưỡng rừng kết hợp phòng chống cháy rừng) năm 2022 là một hạng mục Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2020-2029 của Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 30/12/2019.

Thực bì được xử lý bằng thủ công, thi công dứt điểm theo từng lô, xử lý xong lô này mới chuyển sang thi công lô khác theo hình thức cuốn chiếu. Thực bì phát ra phải băm thành đoạn ngắn rải đều trên lô, dập sát đất, không chất thành đống để gây cháy rừng và làm chỗ cư trú của sâu bệnh hại rừng. Làm vệ sinh rừng theo đúng quy định.

Luỗng phát thực bì, dây leo trên toàn bộ diện tích lô thiết kế, chiều cao gốc phát thực bì < 20 cm, tỉa thưa cành nhánh phi mục đích, dây leo ngang tầm với  dưới 2m nhằm tạo không gian dinh dưỡng cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, chặt hạ những cây rừng bị chết khô, mục nằm rải rác (nếu có). Thực bì trên diện tích ven khe suối, đám trống nằm rải rác trong các lô thiết kế cần được xử lý trắng toàn diện tạo nên những đai trắng nhằm phòng chống cháy rừng và hạn chế lửa rừng lan rộng ra diện tích rừng trồng xung quanh.

Trước đây trên các tuyến đường lô theo dông đã được thi công xử lý trắng toàn diện thực bì đã cùng với hệ thống đường ranh cản lửa tạo thành mạng lưới liên hoàn trong vùng để hạn chế lửa rừng lan rộng, phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn ngừa sâu bệnh hại rừng. Hiện nay thực bì trên các tuyến lô này đã phát triển mạnh, tạo thành những đám lớn, cản trở giao thông và PCCCR nên cần phải xử lý trắng. Phát trắng toàn diện, phát đến đâu dọn sạch đến đó để thuận tiện cho việc kiểm tra rừng và cơ động ngăn chặn lửa cháy lan rộng khi xảy ra cháy rừng.

Nhìn chung, đến nay toàn bộ diện tích rừng trồng đều đảm bảo kỹ thuật, tỷ lệ cây sống đạt cao, hiện đang được đơn vị chăm sóc và phát triển tốt.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng rừng, cần nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng; sự vào cuộc của các cấp các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nhằm giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành Luật Lâm nghiệp./.

                                                                Lê Văn Quý - Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông 

 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 86

Tổng lượt truy cập: 679.046