Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Theo đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị về việc huấn luyện quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ; thực hiện Quyết định số 1092/QĐ-CAT-PC06 ngày 28/4/2022 của Giám đốc Công an tỉnh, Kế hoạch số 536/KH-CAT-PC06 ngày 19/4/2022 về kế hoạch huấn luyện quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đối với Chi cục Kiểm lâm. Phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội-Công an Tỉnh đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tổ chức lớp huấn luyện quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị năm 2022. Đối tượng tham gia huấn luyện: Lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo các đơn vị,  công chức trực tiếp được phân công làm nhiệm vụ quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, gồm 107 cán bộ, công chức. Thời gian huấn luyện từ ngày 24/5/2022 đến ngày 04/6/2022 (chia làm 02 lớp, mỗi lớp 05 ngày). 

Mục đích của lớp huấn luyện là bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, CCHT cho cán bộ, công chức lực lượng Kiểm lâm trực tiếp làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo đúng quy trình, quy định góp phần phục vụ công tác. Huấn luyện, nâng cao kỹ năng sử dụng và chế độ bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang cấp.

Nội dung huấn luyện gồm hai phần, phần lý thuyết: Thông tin, quán triệt các quy định về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, CCHT; công tác quản lý kho, bảo quản, bảo dưỡng, lập hồ sơ, sổ sách; công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí- công cụ hỗ trợ; cấu tạo, tính năng, tác dụng của một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ hiện đang sử dụng; Kỷ chiến thuật từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.Về phần thực hành: các cá nhân được huấn luyện thực hiện kỹ năng, thao tác, bảo dưỡng và cách sử dụng từng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang cấp trong Chi cục Kiểm lâm; Thực hành ngắm bắn súng tiểu liên AK. Sau mổi lớp huấn luyện có tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, kết thúc lớp huấn luyện, tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với súng tiểu liên AK để cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ theo quy định.

Nhờ sự phối hợp chặt chẻ, xây dựng kế hoạch cụ thể của 2 đơn vị: Phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội-Công an Tỉnh và Chi cục Kiểm lâm; cán bộ công chức của Chi cục Kiểm lâm tham gia huấn luyện chấp hành nghiêm các quy định của lớp huấn luyện, có tinh thần trách nhiệm cao nên đã hoàn thành các nội dung của kế hoạch huấn luyện, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản, phương tiện, vũ khí trong quá trình huấn luyện. Kết thúc huấn luyện tất cả các học viên đã được kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK đạt yêu cầu, đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hổ trợ được trang cấp nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lâm sản, đảm bảo chấp hành pháp luật quản lý bảo vệ rừng của Chi cục Kiểm lâm.

Trần Minh Tuấn

Phòng HCTH - Chi cục Kiểm lâm

 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 1344

Tổng lượt truy cập: 682.336