Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Sáng 14/01/2021, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Chăn nuôi và Thú y năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Quốc - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

 

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi do biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19, giá cả vật tư con giống đầu vào tăng cao, chăn nuôi vẫn chủ yếu là nông hộ nhỏ lẻ với gần 68.000 hộ chăn nuôi, các loại dịch bệnh mới xuất hiện lần đầu trên vật nuôi như bệnh viêm da nổi cục trâu bò, bệnh cúm gia cầm A/H5N8; bệnh dịch tả lợn Châu Phi vẫn xảy ra ở hầu khắp các địa phương nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các Cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan liên quan và sự năng động sáng tạo của bà con nông dân, công tác chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn ổn định và có chiều hướng phát triển tốt. Đàn trâu 21.710 con, đàn bò 55.650 con, tỷ lệ đàn bò lai Zebu đạt trên 60%, đàn gia cầm 3.626.000 con, đàn lợn 158.984 con; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 47.685 tấn, tăng 23,08% so với năm 2020, vượt 16,3% kế hoạch năm 2021. Toàn tỉnh xảy ra 86 ổ dịch bệnh viêm da nổi cục trâu bò, tổng số bị bệnh 2.793 con, chết và tiêu hủy 293 con; 105 ổ dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi, tổng số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy 5.549 con; 02 ổ dịch bệnh lở mồm long móng, tổng số bị bệnh 70 con (58 bò, 12 lợn), chết và tiêu hủy 12 lợn; 03 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N8 và 01 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại 05 đàn gia cầm, chết và tiêu hủy 10.794 con.

Năm 2022, dự báo chăn nuôi vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức do chăn nuôi Quảng Trị vẫn chủ yếu là nông hộ, nhỏ lẻ dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và biến động kinh tế xã hội như dịch Covid-19, giá cả đầu vào chăn nuôi như thức ăn, con giống, trang thiết bị vật tư phục vụ chăn nuôi sẽ tiếp tục tăng cao, bệnh dịch tả lợn Châu Phi vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh, bệnh viêm da nổi cục trâu bò, lở mồm long móng gia súc, tai xanh ở lợn, cúm gia cầm,… vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát và lây lan. Chi cục Chăn nuôi và Thú y quyết tâm xây dựng khối đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt cải cách hành chính; tham mưu UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện: Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá, tổ chức sản xuất ngành chăn nuôi theo hướng liên kết gắn sản xuất với thị trường; thực hiện tốt kế hoạch chuyển đối số trong chăn nuôi, đưa sản phẩm chăn nuôi lên sàn giao dịch thương mại điện tử; tăng cường sự liên kết trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp. Đàn trâu 22.000 con. Phát triển đàn bò đạt 60.000 con, trong đó tỷ lệ bò lai Zebu đạt 63% tổng đàn bò; đàn lợn 190.000 con; đàn gia cầm đạt 3.700.000 con, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 49.000 tấn. Kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống thú y từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho tỉnh, huyện triển khai công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; chủ động phát hiện sớm, dập tắt nhanh các ổ dịch, không để lây lan diện rộng góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tiêm phòng, tỷ lệ tiêm phòng đối với các bệnh bắt buộc tiêm phòng phải đạt trên 80% tổng đàn đối với vùng đồng bằng, đạt 80% tổng đàn đối với vùng miền núi; đối với bệnh Dại chó, mèo phải tiêm phòng đạt trên 90% tổng đàn. Triển khai xây dựng tối thiểu 5 cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Phối hợp với thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị xây mới 02 cơ sở giết mổ tập trung theo Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị. 100% thủ tục hành chính của Chi cục được giải quyết đúng và trước thời hạn, góp phần cùng ngành nông nghiệp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

                                                                                              Đào Văn An

                                                                            Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 81

Tổng lượt truy cập: 679.041