Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Sử dụng hiệu quả Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đội ngũ, tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông

Hoàng Hải Nam – BQL Khu BTTN Đakrông

Trong cải cách hành chính, công nghệ thông tin góp phần quan trọng trong việc tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính, tạo ra phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc mới trong thời đại mới. Công nghệ thông tin được xác định vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp quan trọng nhất để thực hiện các mục tiêu, nội dung của việc hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số.

Mặc dù trụ sở đơn vị nằm ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, hệ thống điện, internet thường xuyên gặp trục trặc, nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp trên, nên BQL Khu BTTN Đakrông đã có những bước tiến bộ trong cải cách hành chính, nhận thức, trình độ công nghệ thông tin của cán bộ viên chức cũng như hiệu suất làm việc của toàn đơn vị càng ngày càng được nâng cao.

Những năm trước đây, công tác quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức và người lao động, bộ máy nhân sự, biên chế chủ yếu được lưu trữ chủ yếu bằng hồ sơ và văn bản giấy, nên việc nghiên cứu và tra cứu hồ sơ rất mất thời gian. Hiện nay, Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đội ngũ, tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm của tỉnh trở thành một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao trong công tác tổ chức cán bộ.

Hệ thống là một tập hợp gồm 03 module: Phần quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; Phần quản lý vị trí việc làm và Phần thông tin CBCCVC tỉnh. Trong đó, Hệ thống tin CBCCVC là phần mềm đã triển khai trên toàn tỉnh từ năm 2014, nay được nâng cấp hoàn toàn trên cơ sở dữ liệu đã có, ngoài ra còn có thêm phiên bản chạy trên máy điện thoại hoặc các thiết bị thông minh.

 Thông qua việc ứng dụng hệ thống này, thông tin cá nhân của cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị đã được lưu trữ khá đầy đủ trên hệ thống và có thể tra cứu sử dụng khi cần thiết một cách nhanh chóng, chính xác, bao gồm: các thông tin cá nhân, quan hệ gia đình; chức vụ, đơn vị công tác; quá trình công tác; diễn biến đào tạo, tiền lương; các danh hiệu khen thưởng, kỷ luật; đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm, sở trường công tác, tình trạng sức khỏe… Nhiều công việc thủ công, mất nhiều thời gian, nay đã thao tác, khai thác trực tiếp trên phần mềm tin học.

Cùng với những văn bản chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo đơn vị cũng đã quán triệt, chỉ đạo toàn thể viên chức, người lao động thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin cá nhân trên phần mềm sao cho đúng với tình hình thực tế để đảm bảo tính đồng bộ của toàn hệ thống. Lãnh đạo BQL cũng xác định đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ cuối năm.

Có thể nói, việc triển khai Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đội ngũ, tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm đã giúp lãnh đạo đơn vị có cái nhìn tổng quan về tình hình cán bộ viên chức, từ đó có những điều chỉnh, phương án tốt nhất để phát triển nguồn nhân lực. Phần mềm còn giúp lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức so với cách quản lý nhân sự truyền thống như từ trước đến nay.

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 2388

Tổng lượt truy cập: 3.360.414