Công khai CS xếp loại ĐB ATTP - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 10 (Trừ các cơ sở phải ký cam kết theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT)

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 9 (trừ các cơ sở phải ký cam kết theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT)

Danh sách đánh giá xếp loại, cơ sở giết mỗ động vật tập trung năm 2021

DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN

DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN

Danh sách cập nhật lũy kế cơ sở SX, KD nông thủy sản tháng 9/2019

DANH SÁCH CẬP NHẬT LUỸ KẾ Kết quả thống kê, kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản đến

« 1 2

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 466

Tổng lượt truy cập: 3.363.309