Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 14/3/2024, Huyện Hải Lăng tổ chức Hội nghị triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm và một số nội dung trọng tâm lĩnh vực Nông nghiệp năm 2024.

Tình hình chăn nuôi trong những năm qua luôn đứng trước những mối đe dọa do dịch bệnh gây hại, đặc biệt các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Dịch tả lợn Châu Phi, Dịch Cúm gia cầm, Lở mồm long móng trâu bò… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả của ngành chăn nuôi. Xuất phát từ thực tế đó, nhằm chủ động phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn gia súc, gia cầm; ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, lây lan gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi. Thực hiện Kế hoạch số 240/KH-SNN ngày 23/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024; Ngày 12/3/2024 UBND huyện Hải Lăng đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024 trên địa bàn huyện Hải Lăng, đồng thời chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp với các Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm trồng trọt & BVTV, Trạm Khuyến nông huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm và một số nội dung trọng tâm thuộc lĩnh vực Nông nghiệp năm 2024.