Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

     Ngày 30/01/2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác chăn nuôi, thú y năm 2023 và Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Phú Quốc, UVTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện Lãnh đạo các Phòng thuộc Sở, cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Chi cục.

Năm 2023, sản xuất chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, bất lợi, do tình hình biến động giá sản phẩm chăn nuôi. Giá con giống, thức ăn chăn nuôi, vật tư đầu vào ở mức cao; tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và động vật thủy sản vẫn xảy ra gây khó khăn cho công tác tăng đàn, tái đàn của người chăn nuôi. Đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn châu phi đã tái phát trở lại từ ngày từ ngày 26/10/2023, đến nay tình hình dịch bệnh được khống chế. Mặc dù vẫn gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng năm 2023 chứng kiến những bước phát triển khá mạnh mẽ trong sản xuất chăn nuôi, đặc biệt trong công tác chuyển đổi phương thức chăn nuôi; chăn nuôi phát triển mạnh theo hướng trang trại công nghiệp, bán công nghiệp, chăn nuôi liên kết theo chuỗi giá trị, từng bước phát triển trở thành ngành sản xuất hàng hóa. Trước những khó khăn, thách thức nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và sự phối hợp của các Sở, ban ngành, các địa phương, sản xuất chăn nuôi của tỉnh đang dần khôi phục và phát triển, nhiều dự án chăn nuôi bắt đầu đi vào hoạt động là động lực cho ngành chăn nuôi phát triển trong thời gian tới. Công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo kịp thời khống chế các loại dịch bệnh đảm bảo ổn định sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Với sự nỗ lực phấn đấu trong năm 2023 Chi cục Chăn nuôi và Thú ý đã đạt được những kết quả nhất định.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Chăn nuôi và Thú y năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và Phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới 2024-2025.

Tại phần thảo luận, sau khi được nghe các báo cáo đề dẫn, đại diện của các Phòng, Trạm trực thuộc Chi cục đã sôi nổi tham gia đóng góp ý kiến chia sẽ kinh nghiệm tổ chức thực hiện nhiêm vụ; đồng thời, đưa ra những thuận lợi, khó khăn và biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tháo gỡ khó khăn thực tế trên địa bàn quản lý tại các địa phương. Các ý kiến thảo luận được Lãnh đạo Chi cục giải thích, tiếp thu triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Phú Quốc - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chi cục trong năm qua, đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y và đề nghị Chi cục cần nổ lực và có giải pháp tích cực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành giao cho Chi cục trong năm 2024.

Ông Nguyễn Trung Hậu - Chi cục trưởng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời phát động kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động phấn đấu, nổ lực hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiêm vụ năm 2024.

 Thông qua hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích trong năm 2023.

                    Đoàn Anh Thi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 1339

Tổng lượt truy cập: 3.351.387