Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động Công đoàn và phong trào cán bộ công chức, viên chức người lao động năm 2024. Vừa qua, Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị tổ chức tập huấn Luật Dân chủ cơ sở và các quy định về công tác tài chính công đoàn.

Tham gia lớp tập huấn có các báo cáo viên đến từ Công đoàn viên chức tỉnh cùng với 113 cán bộ đoàn viên, phụ trách kế toán công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn là một trong những nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của các cấp công đoàn, nhằm rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác Công đoàn và cung cấp những hiểu biết cơ bản về tổ chức, về nguyên tắc, phương pháp hoạt động của công đoàn. Giúp cho cán bộ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đưa phong trào hoạt động công đoàn cơ sở ngày một phát triển tạo được lòng tin, chỗ dựa vững chắc cho công nhân viên chức lao động.

Tại lớp tập huấn các đoàn viên được truyền đạt những kiến thức nội dung quan trọng về các quy định Luật Dân chủ cơ sở. Hướng dẫn của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở và một số biện pháp nghiệp vụ công tác đoàn. Các quy định về công tác tài chính công đoàn.

 

Qua lớp tập huấn đã giúp cho các cán bộ làm công tác công đoàn được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn, nắm bắt và hiểu được các nội dung về thực hiện dân chủ cơ sở. Việc tổ chức hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, vai trò phối hợp giữa Công đoàn và thủ trưởng cơ quan đơn vị trong việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức, người lao động. Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị và đặc biệt là nắm bắt được các nghiệp vụ tài chính công đoàn cơ bản để phục vụ cho các hoạt động công đoàn ngày càng tốt và phát triển. Từ đó giúp cho công đoàn cơ sở thành viên hoạt động ngày càng vững mạnh.

Phan Việt Toàn

 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 741

Tổng lượt truy cập: 3.363.585