Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Sáng ngày 05/10/2023, Công đoàn viên chức tỉnh - Sở Thông tin và  truyền thông đã tổ chức Tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số” trong cán bộ công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị năm 2023.

     Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; ngày 30/5/2023 CĐVC tỉnh chủ trì phối với Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số” trong CBCCVCLĐ thuộc CĐVC tỉnh năm 2023. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 01/6/2023, kết thúc ngày 15/9/2023 và được Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT hưởng ứng, phát động trong toàn thể đoàn viên công đoàn cùng tham gia. Đoàn viên CĐCS Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham gia 1.050 lượt thi, với số lượng đoàn viên tham gia 486/623 đoàn viên, đạt tỷ lệ 78%.

     Kết quả tổng kết Cuộc thi, Ban tổ chức đã công nhận 4 giải tập thể (1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích) và 8 giải cá nhân (1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích); trong đó, CĐCS Sở Nông nghiệp và PTNT được công nhận 01 giải nhất tập thể và 07 đoàn viên đạt giải cá nhân (2 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích).
Thông qua cuộc thi đã tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội nhằm giúp CBCCVCLĐ tìm hiểu và nắm vững những quy định trong các văn bản của Đảng, Nhà nước về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

                                                                                                           Hồ Thị Nghi Xuân - BTV CĐCS Sở Nông nghiệp và PTNT
 

 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 735

Tổng lượt truy cập: 3.363.579