Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Chiều 3/8/2022, Chi bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội Chi bộ Trung tâm Khuyến nông lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2025. Với chủ đề Đại hội: “Nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tái cơ cấu của ngành Nông nghiệp gắn với Xây dựng nông thôn mới”

 

Chi bộ Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, với chức năng nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác khuyến nông: Xây dựng các mô hình trình diễn về lĩnh vực Nông Lâm Ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh; thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, chính sách mới trong nông nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, các mô hình kinh nghiệm của người dân để nhân rộng; đào tạo huấn luyện đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở, bà con nông dân; hợp tác với các chương trình, dự án để thực hiện công tác khuyến nông.

Hiện chi bộ có 26 đảng viên, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội Chi bộ Trung tâm Khuyến nông lần thứ XVII nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ XVI, đồng thời xây dựng phương hướng nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, Chi bộ đã bầu cấp Ủy Chi bộ, Bí thư và Phó Bí thư tại đại hội. Cấp Ủy Chi bộ có 7 đồng chí, đồng chí Trần Cần- Giám đốc Trung tâm được đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Trung tâm Khuyến nông nhiệm kỳ 2022-2025.

Trong nhiệm kỳ đến Chi bộ tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên tin tưởng và trung thành với đường lối đổi mới của Đảng. Kiện toàn, củng cố các đơn vị trực thuộc và nâng cao năng lực của cán bộ, đảng viên trong việc tiếp thu, vận dụng đường lối, chủ trương, Nghị quyết của TCCS Đảng cấp trên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; góp phần tích cực vào việc phát triển nền Nông nghiệp và PTNT tỉnh nhà ngày càng bền vững.

Việt Toàn

Đang truy cập: 13

Hôm nay: 3397

Tổng lượt truy cập: 3.423.128