Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Quảng Trị có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều ngày 6.2.2020, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 đối với 8 xã, gồm: Hải Ba, Hải Trường, Hải Sơn (huyện Hải Lăng), Triệu Giang, Triệu Trung, Triệu Thượng, Triệu Sơn (huyện Triệu Phong) và xã Gio Mỹ (huyện Gio Linh). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp.

Chiều ngày 6.2.2020, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 đối với 8 xã, gồm: Hải Ba, Hải Trường, Hải Sơn (huyện Hải Lăng), Triệu Giang, Triệu Trung, Triệu Thượng, Triệu Sơn (huyện Triệu Phong) và xã Gio Mỹ (huyện Gio Linh). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị thẩm định

     Trong năm 2019, tỉnh Quảng Trị có 9 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, đến cuối năm 2019, có 8 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Văn phòng điều điều phối nông thôn mới đã tổ chức đoàn thẩm định thực tế, kiểm tra trình tự thủ tục, hồ sơ của các xã nói trên, làm cơ sở để các sở, ban, ngành đánh giá mức độ đạt chuẩn của mỗi xã.

 

    Tại cuộc họp, ý kiến đại diện UBMTTQVN tỉnh cho biết, kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân tại các địa phương đạt khá cao, tất cả các xã đều trên 96%. Mặc dù vậy vẫn còn một số nội dung người dân quan tâm đề nghị tiếp tục thực hiện tốt hơn như các vấn đề liên quan đến xử lí vấn đề môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn để không ảnh hưởng đến cuộc sống ở các khu dân cư; tình trạng xuống cấp ở một số tuyến đường giao thông và bãi trung chuyển rác gần khu dân cư.

 

    Đại diện Lãnh đạo các địa phương cũng đã có giải trình, làm rõ các vấn đề nêu trên và tiến hành bỏ phiếu kín; kết quả bỏ phiếu có 100% ý kiến các thành viên hội đồng thẩm định đều đồng ý 8 xã trên đạt chuẩn NTM trong năm 2019.

 

   Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng yêu cầu các địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế mà hội đồng thẩm định đã chỉ ra, đồng thời tiếp tục xây dựng, nâng cao các tiêu chí đã đạt, đáp ứng sự hài lòng của người dân. Giao Văn phòng NTM có kế hoạch rà soát, xem xét lại các xã đạt chuẩn và không đạt chuẩn sau khi thực hiện sáp nhập theo Đề án sáp nhập xã, phường, thị trấn để tiến hành thẩm định, xét công nhận lại.

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 80

Tổng lượt truy cập: 823.672