Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. Nghị định có 4 chương, 48 điều, quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi (giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi).

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. Nghị định có 4 chương, 48 điều, quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi (giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi).

Vi phạm quy định về giống vật nuôi: Về quy định về thu thập, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen giống vật nuôivề giống vật nuôi cấm xuất khẩu, trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý hiếmvề nhập khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi; về điều kiện sản xuất, mua bán con giống vật nuôi; điều kiện sản xuất, mua bán tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng; về chất lượng giống vật nuôi trong sản xuất, mua bán; về chứng chỉ, giấy phép trong quản lý giống vật nuôi, … .   

Vi phạm quy định về thức ăn chăn nuôi: Về điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi; về công bố thông tin sản phẩm và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôivề chất lượng trong sản xuất thức ăn chăn nuôivề điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôivề chất lượng trong mua bán thức ăn chăn nuôi; về mua bán thức ăn chăn nuôi hết hạn sử dụng, sử dụng nguyên liệu hết hạn sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi,về sản xuất, mua bán thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh... .

Vi phạm quy định về điều kiện chăn nuôi: Về điều kiện chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi trang trại; về hoạt động nuôi chim yến; về sử dụng chất cấm, thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh; về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; về xử lý chất thải chăn nuôi trang trại, nông hộ; về mua bán, nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, ... .

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi, tổ chức, cá nhân phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền. Ngoài ra, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt tiền được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 20/4/2021 và bãi bỏ các quy định về thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi trong Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Điểm b Khoản 7 Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y./.

Đoàn Anh Thi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 3794

Tổng lượt truy cập: 3.448.450