Đảng bộ - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Chị bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa

DIỄN ĐÀN SINH HOẠT CHI BỘ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Chiều 25/6/2021, Chi bộ Chi cục Kiểm Lâm tỉnh đã tổ chức chương trình diễn đàn sinh hoạt chi bộ về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 424

Tổng lượt truy cập: 3.363.268