Hoạt động đoàn thể - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

TẬP HUẤN LUẬT DÂN CHỦ CƠ SỞ VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Cuộc thi “Tìm hiểu Cải Cách Hành Chính”

Chương trình tình nguyện Thanh niên Chung tay xây dựng Nông thôn mới tại xã Mò Ó

Tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số” trong cán bộ công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị năm 2023.

Sáng ngày 05/10/2023, Công đoàn viên chức tỉnh - Sở Thông tin và truyền thông đã tổ chức Tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số” trong cán bộ công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị năm 2023.

Chuỗi hoạt động tình nguyện hè 3 ngày từ 19-21/7/2023 chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn biển

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 1521

Tổng lượt truy cập: 3.351.569