Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 04/10/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Đakrông và UBND xã Mò Ó nhằm hỗ trợ, đỡ đầu xã Mò Ó xây dựng xã nông thôn mới vào năm 2025 với sự chủ trì của đồng chí Hồ Xuân Hoè- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT- Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cùng với đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các Chi cục, Trung tâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh.

Tại buổi làm việc đã được nghe các báo cáo tổng hợp chung tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Mò Ó. Theo Kế hoạch, xã Mò Ó là một trong hai xã của huyện Đakrông sẽ phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Đến nay, xã Mò Ó đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó đã đạt được một số tiêu chí khá quan trọng như tiêu chí Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa... Tuy nhiên, bên cạnh đó các tiêu chí chưa đạt còn nhiều và chủ yếu các tiêu chí khó thực hiện như thu nhập, nghèo đa chiều...
 Theo Quyết định 1625/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND, Sở Nông nghiệp và PTNT được giao hỗ trợ, đỡ đầu xã Mò Ó hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2025. Tuy nhiên, với điều kiện xuất phát điểm còn thấp, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn khá cao, đất đai để phát triển sản xuất còn hạn chế, việc huy động sức dân sẽ rất khó khăn. Đồng thời trong bối cảnh hiện nay, việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 cao hơn rất nhiều so với giai đoạn trước, nhiều tiêu chí rất khó thực hiện, đặc biệt là các tiêu chí thu nhập, nghèo đa chiều, nhà ở dân cư, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.
Qua buổi làm việc, đã thấy được những khó khăn, tồn tại của địa phương đồng thời từ đó đề xuất những giải pháp triển khai thực hiện đúng hướng, nhằm tháo gỡ cho địa phương. Để đạt kế hoạch đề ra, xây dựng nông thôn mới thực chất từ việc phát triển sản xuất nâng cao đời sống cho người dân, đồng chí Hồ Xuân Hoè- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT- Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã đề nghị UBND huyện Đakrông và UBND xã tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Làm tốt hơn nửa công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức các phong trào xây dựng nông thôn mới với phương châm "người dân là chủ thể", phát huy nội lực; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”, đặc biệt là phong trào chỉnh trang nông thôn và nhiều phong trào về NTM khác. Đề nghị xã Mò Ó tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựngkế hoạch, lộ trình cụ thể để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt theo hướng "dễ làm trước, khó làm sau", phân công công việc cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân và chịu trách nhiệm về các nội dung đã được phân công. Tích cực lồng ghép có hiệu quả các chương trình MTQG để tập trung cho các tiêu chí hiện chưa đạt của xã, trong đó chú trọng lồng ghép chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và MN, đặc biệt là tiêu chí về nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất. Đối với UBND huyện và các phòng ban cấp huyện cần tập trung rà soát tất cả các xã và các thôn/bản trên địa bàn huyện nhằm mục tiêu đến năm 2025 không còn xã dưới 13 tiêu chí, có 40% số thôn/bản thuộc các xã khó khăn đạt chuẩn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương nhằm đạt mục tiêu theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị.
Về phía Sở Nông nghiệp và PTNT, ông Hồ Xuân Hoè- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành cần bám sát vào các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt của xã để xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp, hiệu quả với chuyên môn của từng đơn vị. Chi cục Thủy lợi rà soát và tham mưu đề xuất của xã về di dời trạm Bơm Đồng Đờng, nghiên cứu hỗ trợ mô hình tưới cây trồng cạn...; các Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Chăn nuôi Thú y, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh và Trung tâm Khuyến nông phối hợp cùng với UBND xã định hướng các mô hình cây trồng, con nuôi phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng điều kiện của địa phương để có hướng phát triển đúng, hiệu quả đồng thời hướng dẫn chuyển giao KHKT, kết nối đầu ra, tiêu thụ sản phẩm; chi cục Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng sản phẩm OCOP dưa hấu của xã Mò Ó, hướng dẫn quy trình cách thức tổ chức thực hiện HTX hoạt động có hiệu quả, hỗ trợ lãi xuất trong nông thôn mới...Bên cạnh đó, ông Hồ Xuân Hoè cũng đã chỉ đạo Công đoàn Cơ sở ngành Nông nghiệp phát động phong trào ngành đỡ đầu xã Mó Ó trong xây dựng nông thôn mới, Đoàn Thanh Niên Sở chọn một nội dung thiết thực để phát động gắn với ngày thứ 7 vì nông thôn mới hoặc Chủ nhật xanh.
Qua buổi làm việc, ông Hồ Xuân Hoè cùng với đại diện Đoàn Thanh Niên Sở Nông nghiệp và PTNT cũng có phần quà trao cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã.
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 4992

Tổng lượt truy cập: 3.424.729