Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 20/9/2023, tại trụ sở UBND huyện Triệu Phong, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, UBND huyện về kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới năm 2023. Tham dự về phía Sở Nông nghiệp và PTNT có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các Chi cục, Trung tâm thuộc Sở và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, về phía huyện Triệu Phong có đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phan Văn Linh, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng ban có liên quan; đồng chí Hồ Xuân Hòe, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì buổi làm việc.
 

Theo báo cáo đánh giá của UBND huyện Triệu Phong, đến nay toàn huyện đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 02 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (xã Triệu Trạch, Triệu Đại) đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế, đang chờ UBND tỉnh tổ chức họp xét công nhận, thị trấn Ái Tử đang hoàn thiện các thủ tục để công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, huyện đã đạt 23/36 chỉ tiêu nông thôn mới cấp huyện và trong năm 2023 đang tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu cấp huyện còn lại, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã đạt nông thôn mới tại 17 xã trên địa bàn, phấn đấu đưa xã Triệu Phước đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm, cũng như hoàn chỉnh hồ sơ để trình trung ương xét công nhận huyện nông thôn mới theo quy định.
Trao đổi tại buổi làm việc, các đơn vị thuộc Sở, VPĐP NTM và các phòng ban của huyện đã cùng đánh giá, phân tích khách quan, thực chất kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, cấp xã, chỉ ra những điểm nghẽn, thiếu bền vững trong phát triển kinh tế nông thôn, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, cũng như đề xuất, thống nhất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp của huyện và hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới trong thời gian tới, nhất là các tiêu chí, chỉ tiêu do ngành Nông nghiệp và PTNT phụ trách.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao những kết quả trong xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, nông thôn mà huyện Triêu Phong đã được trong thời gian qua, nhất sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện cho mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. Chia sẽ với những khó khăn mà huyện còn gặp phải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao cho các đơn vị thuộc Sở, VPĐP NTM tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn, cùng đồng hành với huyện trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, ưu tiên tập trung các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, mô hình liên doanh liên kết của năm 2024 trên địa bàn huyện. Đối với các tiêu chí của các sở, ngành khác phụ trách, với vai trò là cơ quan chủ quan chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Sở sẽ tích cực phối hợp với các Sở, ngành liên quan để thực hiện đồng bộ các giải pháp, cũng như tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, BCĐ các chương trình MTQG tỉnh tiếp tục có các giải pháp chỉ đạo. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Triệu Trong tiếp tục chủ động thực hiện các kế hoạch, lộ trình, giải pháp đã đề ra./.

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 1448

Tổng lượt truy cập: 3.351.496