Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Cuộc thi “Tìm hiểu Cải Cách Hành Chính”

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Cải Cách Hành Chính” Năm 2023 - Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
----------------------------------------
Cuộc thi được tổ chức tại: Hội trường Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
Với sự tham gia của 7 đội chơi đến từ 7 chi cục quản lý nhà nước trực thuộc.Với việc ứng dụng công nghệ số, cuộc thi đã được phát trực tiếp trên Fanpage của Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT, với lượt tương tác cao nhất từ trước tới nay với trên 8.000 lượt xem, 500 lượt tương tác bình luận và chia sẻ. Cuộc thi đã thực sự lan tỏa đến không những cán bộ công chức người lao động trên toàn ngành mà còn ra cả tỉnh. Góp phần quảng bá thương hiệu ngành nông nghiệp với toàn tỉnh với phong cách tự tin chuyên nghiệp.