Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Dự thảo ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM LÂM VÀ LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Dự thảo ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM LÂM VÀ LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Tải nội dung đính kèm tại đây.

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 4001

Tổng lượt truy cập: 3.423.736