Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tải nội dung đính kèm tại đây.

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 1720

Tổng lượt truy cập: 677.002