Lâm nghiệp, Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG PHÒNG HỘ TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HƯỚNG HÓA - ĐAKRÔNG

Tuyên truyền pháp luật trong công tác bảo vệ rừng, phòng chấy chữa cháy rừng cho người dân trên địa bàn quản lý

Thực trạng các mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ rừng tự nhiên tại tỉnh Quảng Trị và giải pháp để nhân rộng trong thời gian tới Lê Hữu Tùng Phòng QLBVR-BTTN. Chi cục Kiểm lâm

Chi cục Kiểm lâm Quảng trị phối hợp tổ chức huấn luyện quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ cho cán bộ, công chức trong Chi cục

Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR và bảo tồn đa dạng sinh học năm 2021- triển khai nhiệm vụ năm 2022

TẬP HUẤN VỀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỮ LIỆU VÀ BÁO CÁO TUẦN TRA RỪNG (SMART) CHO CÁN BỘ HIỆN TRƯỜNG

Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng II, tổ chức thực hiện công tác tuần tra bảo vệ rừng, tuyên tuyền về bảo vệ rừng và PCCCR

MÍT TINH, CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ RỪNG, PCCCR, BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BA NANG

Cáp kbang (Capparis kbangensis Sy & D.V. Hai), loài mới bổ sung Danh lục thực vật cho tỉnh Quảng Trị

GÂY NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG – SINH KẾ MỚI CHO NGƯỜI DÂN Ở THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

« 1 2 3 4 »

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 1246

Tổng lượt truy cập: 705.193