Lịch công tác - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Báo cáo thẩm định v/v thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nghĩa trang phục vụ di dời mộ khu vực...

Báo cáo thẩm định v/v thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nghĩa trang phục vụ di dời mộ khu vực...

Giấy mời tham dự Hội nghị triển khai bản ghi nhớ hợp tác với TW GHPG Việt Nam

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 21 tháng 3 năm 2022 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 14 tháng 3 năm 2022 đến ngày 18 tháng 3 năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 21 tháng 3 năm 2022 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 14 tháng 3 năm 2022 đến ngày 19 tháng 3 năm 2022 (lần 3)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 14 tháng 3 năm 2022 đến ngày 19 tháng 3 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 21 tháng 3 năm 2022 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 14 tháng 3 năm 2022 đến ngày 19 tháng 3 năm 2022 (lần 2)

« 1 2 3 4 5 »

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 512

Tổng lượt truy cập: 708.412