Lịch công tác - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 21 tháng 3 năm 2022 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 14 tháng 3 năm 2022 đến ngày 19 tháng 3 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 07 tháng 3 năm 2022 đến ngày 11 tháng 3 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 28 tháng 02 năm 2022 đến ngày 04 tháng 03 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 21 tháng 02 năm 2022 đến ngày 25 tháng 02 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐÓC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (17/01/2022 - 21/01/2022)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐÓC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (10/01/2022 - 15/01/2022)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐÓC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (03/01/2022 - 09/01/2022)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 04 tháng 7 năm 2022 đến ngày 08 tháng 7 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 04 tháng 7 năm 2022 đến ngày 08 tháng 7 năm 2022

« 1 2 3 4 5 »

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 686

Tổng lượt truy cập: 708.590