Lịch công tác - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 04 tháng 7 năm 2022 đến ngày 08 tháng 7 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 27 tháng 6 năm 2022 đến ngày 01 tháng 7 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 20 tháng 6 năm 2022 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 13 tháng 6 năm 2022 đến ngày 17 tháng 6 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 06 tháng 6 năm 2022 đến ngày 10 tháng 6 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến ngày 03 tháng 6 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 23 tháng 5 năm 2022 đến ngày 27 tháng 5 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến ngày 22 tháng 5 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 09 tháng 5 năm 2022 đến ngày 13 tháng 5 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 02 tháng 5 năm 2022 đến ngày 06 tháng 5 năm 2022 (lần 2)

« 1 2 3 4 5 »

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 624

Tổng lượt truy cập: 706.568