Lịch công tác - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 03 tháng 10 năm 2022 đến ngày 08 tháng 10 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 26 tháng 9 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 19 tháng 9 năm 2022 đến ngày 23 tháng 9 năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 12 tháng 9 năm 2022 đến ngày 16 tháng 9 năm 2022 (lần 4)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 12 tháng 9 năm 2022 đến ngày 16 tháng 9 năm 2022 (lần 3)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 12 tháng 9 năm 2022 đến ngày 16 tháng 9 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 05 tháng 9 năm 2022 đến ngày 11 tháng 9 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 29 tháng 8 năm 2022 đến ngày 02 tháng 9 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 22 tháng 8 năm 2022 đến ngày 26 tháng 8 năm 2022 (lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ BTV ĐẢNG ỦY SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 đến ngày 19 tháng 8 năm 2022 (lần 2)

1 2 3 4 5 »

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 668

Tổng lượt truy cập: 347.482