CSDL kiểm soát ATTP Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM (Tháng 8/2021)

DANH SÁCH SẢN PHẨM THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM (Tháng 8/2021)

Triển khai “tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

Từ 15/04/2021 đến ngày 15/5/2021 Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2021 gắn với chủ đề “ Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới”

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 488

Tổng lượt truy cập: 1.991.756