Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 27/3/2024, Chi cục Thủy lợi và PCTT phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi và các Xí nghiệp trực thuộc cùng các địa phương kiểm tra công tác ngăn mặn, giữ ngọt, cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023-2024. Vụ ĐX 2023-2024, toàn tỉnh gieo cấy được 25.969ha lúa, đến thời điểm hiện tại, các công trình thủy lợi đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt, cấp nước phục vụ  tưới theo kế hoạch (25.969ha lúa, 1.290ha cây rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, 134ha cây công nghiệp dài ngày, cây dượ liệu và hơn 1.000ha nuôi trồng thủy sản).

Theo dự báo của của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì từ tháng 3 đến tháng 5 với xác suất khoảng 79%, sau đó chuyển qua La Nina vào tháng 6 đến tháng 8 với xác suất khoảng 55%. Nhiệt độ trung bình trên địa bàn tỉnh phổ biến cao hơn TBNN cùng kỳ từ 1.0-2.00C. Nắng nóng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn, gay gắt hơn so với TBNN cùng kỳ. Tổng lượng mưa 6 tháng tới ở mức thấp hơn khoảng 20-30% so với TBNN cùng kỳ.

Hiện nay, lượng nước ở các hồ chứa thủy lợi lớn đạt khoảng 79% so với dung tích thiết kế, hồ chứa Thủy lợi-Thủy điện Quảng Trị đạt khoảng 84% so với dung tích thiết kế. Với thực trạng nguồn nước hiện tại và nhận định của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn có thể xảy ra trong vụ Hè Thu năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh. Do đó, để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các địa phương, đơn vị cần xây dựng phương án cấp nước sớm, ngay khi chuẩn bị kết thúc vụ Đông Xuân 2023-2024.

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 1372

Tổng lượt truy cập: 3.351.420