Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Vụ Đông Xuân 2023-2024 đang cận kề, một số địa phương đã bắt đầu xuống vụ. Đây là vụ sản xuất được xác định được xác định sẽ có nhiều khó khăn do thời tiết khí hậu biến đổi bất thường và các đối tượng dịch hại như chuột, ốc bươu vàng (OBV) phát sinh gây hại nặng ngay từ đầu vụ.

  1. Đối với chuột   

Chuột là loại dịch hại nguy hiểm, chúng là loài ăn tạp, thức ăn chủ yếu là thực vật xanh trong đó có cây lương thực và hoa màu... chuột rất đa nghi và có khả năng sinh sản rất lớn. Năm 2023 không có lũ lụt lớn xảy ra trên địa bàn vì vậy nguy cơ chuột sẽ gây hại nhiều vùng và hại suốt cả vụ, có thể thiệt hại nặng ngay từ đầu vụ và nhất là giai đoạn lúa làm đòng - trổ nếu công tác diệt chuột không được quan tâm, thực hiện tốt ngay từ đầu vụ sản xuất Đông Xuân 2023-2024.

Để phòng trừ chuột hiệu quả, các địa phương cần tổ chức diệt chuột một cách đồng bộ, ngay từ đầu vụ và thường xuyên, liên tục trong suốt cả vụ bằng nhiều biện pháp như đào bắt, đánh bẫy, sử dụng các loại thuốc chứa hoạt chất diệt chuột thế hệ mới như Diphacinone (Gimlet, Linh miêu, Kaletox…); Cần đánh bắt ngoài đồng ruộng và cả trong khu dân cư (đặt bẫy, bã trên đường đi lại và trước cửa hang của chuột). Lưu ý: Nên đặt bả vào chiều tối, tránh ánh sáng trực tiếp và tiến hành đồng loạt trên diện rộng mới đạt hiệu quả cao. Đặt mồi trộn ở bờ ruộng nơi gần hang hoặc gần đường đi của chuột, trên bờ mương, chân đê, bờ ruộng để diệt chuột. Không sử dụng các loại thuốc cấm và nghiêm cấm sử dụng xung điện để diệt chuột.