Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Từ tháng 8/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra 03 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N8 tại thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (01 ổ dịch xảy ra vào ngày 20/8/2021), thôn Nhan Biều 1, Nhan Biều 3, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong (02 ổ dịch xảy ra vào ngày 10/12/2021 và ngày 18/12/2021), thôn Kinh Môn, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh (01 ổ dịch xảy ra vào ngày 24/12/2021) và 01 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng vào ngày 28/12/2021; tổng số gia cầm bệnh, chết, tiêu hủy 10.794 con (731 gà, 60 ngan, 5 ngỗng, 9.914 vịt, 84 bồ câu). Tính đến nay, toàn tỉnh còn 3 xã có dịch chưa qua 21 ngày là xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh và xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong. Nguyên nhân xác định ban đầu là do người chăn nuôi mua con giống không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Từ tháng 8/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra 03 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N8 tại thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (01 ổ dịch xảy ra vào ngày 20/8/2021), thôn Nhan Biều 1, Nhan Biều 3, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong (02 ổ dịch xảy ra vào ngày 10/12/2021 và ngày 18/12/2021), thôn Kinh Môn, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh (01 ổ dịch xảy ra vào ngày 24/12/2021) và 01 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng vào ngày 28/12/2021; tổng số gia cầm bệnh, chết, tiêu hủy 10.794 con (731 gà, 60 ngan, 5 ngỗng, 9.914 vịt, 84 bồ câu). Tính đến nay, toàn tỉnh còn 3 xã có dịch chưa qua 21 ngày là xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh và xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong. Nguyên nhân xác định ban đầu là do người chăn nuôi mua con giống không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

      Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã kịp thời hướng dẫn các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp xử lý ổ dịch và tổ chức các biện pháp phòng chống dịch Cúm gia cầm như: Lấy mẫu xác định nguyên nhân gia cầm mắc bệnh; tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm mắc bệnh ngay sau khi có kết quả xét nghiệm; thực hiện tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi toàn xã có dịch; tổ chức tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho toàn bộ đàn gia cầm tại xã có dịch và các đàn gia cầm nuôi mới chưa tiêm phòng, đàn gia cầm hết thời gian miễn dịch tại các xã, thị trấn trong toàn huyện; điều tra dịch tễ ổ dịch; chia sẻ thông tin dịch bệnh với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để chỉ đạo theo dõi, giám sát sức khỏe những người tiếp xúc trực tiếp với ổ dịch…