Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Sáng ngày 31/5/2024, tại Trường TH&THCS Hải Dương huyện Hải Lăng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Tri đã phối hợp với UBND huyện Hải Lăng tổ chức Mít tinh Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024.

Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường được Chính phủ phê duyệt từ năm 1998, qua gần 26 năm thực hiện Chương trình, với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và sự hỗ trợ của các Tổ chức Quốc tế, nhận thức của người dân về nước sạch và vệ sinh môi trường đã thay đổi tích cực, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ngày một tăng cao, chất lượng vệ sinh môi trường nông thôn ngày một cải thiện. Đến nay huyện Hải Lăng có tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch nước sạch đạt trên 78 % ; góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sống cho nhân dân và tạo dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh nhà nói chung và của huyện Hải Lăng nói riêng.

            Năm 2024, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động với chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”, thời gian phát động bắt đầu từ ngày 29/4 và kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới (05/6/2024) với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân và chính quyền địa phương trong việc cùng thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước, vệ sinh môi trường, thực hành tốt vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Tại Lễ phát động, ông Nguyễn Phú Quốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị đã đọc diễn văn phát động hưởng ứng và yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường, xử lý và trữ nước an toàn, sử dụng nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường trong lành, sạch đẹp, góp phần nâng cao sức khỏe, xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng với mục tiêu, nội dung, nhân tố điển hình, bài học hay về cấp nước sạch và VSMT tại địa phương. Tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào Toàn dân xây dựng nông thôn mới...

Cùng các thông điệp để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường, nhằm kêu gọi nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước, bảo vệ công trình cấp nước… Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hải Lăng đã phát động kêu gọi đầu tư, huy động nguồn vốn để xây mới và tu sửa, bảo dưỡng các công trình cấp nước, tăng cường quản lý, vận hành, khai thác các công trình cấp nước sạch. Các địa phương huy động toàn dân sử dụng tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước sạch, tích cực trồng nhiều cây xanh, thường xuyên vệ sinh nhà cửa và các vật dụng trong gia đình, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Ngay sau lễ Mít tinh đông đảo cán bộ, nhân dân, lực lượng đoàn viên thanh niên cùng với giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức ra quân làm vệ sinh, thu gom rác tại các trục đường chính, các khu vực công cộng trên địa bàn huyện./.

(Nguyễn Thị Hà – Trung tâm Nước sạch và VSMT NT)

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 5236

Tổng lượt truy cập: 3.424.971