Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường phục vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM .

Thực hiện Kế hoạch truyền thông năm 2023 của Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn đã được Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-SNN ngày 19/4/20236. Từ ngày 04 đến 08/12/2023, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn đã phối hợp với UBND các xã Hải Khê, Hải An, Hải Hưng huyện Hải Lăng; xã Gio Hải huyện Gio Linh; xã Vĩnh Khê huyện Vĩnh Linh tổ chức 5 lớp tập huấn cho gần 200 học viên là lãnh đạo UBND xã, lãnh đạo các tổ chính trị xã hội, đoàn thể xã, cán bộ nông nghiệp và cán bộ xây dựng nông thôn mới cho các địa phương đăng ký về đích Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Description: D:\Năm 2023\z4953779867323_c2e471217d975e0906765f1363dcf7a1.jpg

Đ/c Phan Hứa Bửu - Phó giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Quảng Trị phổ biến về nước sạch và VSMT nông thôn

            Tại các lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề về Tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trưởng đối với sức khỏe con người; các nội dung về Tiêu chí và chỉ tiêu Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn đối với xã Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao trong Bộ tiêu chí Quốc gia và tiêu xã Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Giới thiệu về một số mô hình  cấp nước, nhà tiêu hợp vệ sinh; mô hình quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình cấp nước tập trung nông thôn hiệu quả; Vai trò của người dân, đoàn thể xã hội, cộng đồng trong việc tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát, vận hành và quản lý công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Ngoài ra, các học viên còn được trang bị những kỹ năng trong công tác truyền thông các vấn đề về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; thực trạng và giải pháp của địa phương trong việc sử dụng, bảo vệ nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, những đề xuất kiến nghị…

            Từ những kiến thức được tập huấn, các học viên sẽ là những về tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động người dân đồng thuận tham gia xây dựng, bảo vệ công trình nước sạch và vệ sinh môi trường tại địa phương góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của tỉnh./.

Nguyễn Thị Hà

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 688

Tổng lượt truy cập: 3.363.532