Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 


 

Lịch mở nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023.

TT

Hệ thống

Ngày dự kiến mở nước

I

Hệ thống Nam Thạch Hãn

 

1

Đập Nam Thạch Hãn

25/12/2022

II

Hệ thống Triệu Thượng

 

1

Hồ chứa Triệu Thượng 1

30/12/2022

2

Hồ chứa Triệu Thượng 2

30/12/2022

III

Hệ thống Hà Thượng

 

1

Hồ chứa Hà Thượng

25/12/2022

2

Hồ chứa Phú Dụng

25/12/2022

3

Trạm bơm Bến Ngự

01/01/2023

4

Trạm bơm Nhĩ Hạ

01/01/2023

5

Trạm bơm Thủy Khê

01/01/2023

6

Trạm bơm Tân Minh

01/01/2023

IV

Hệ thống Trúc Kinh

 

1

Hồ chứa Trúc Kinh

30/12/2022

2

Trạm bơm Gio Quang

30/12/2022

3

Trạm bơm Đông Giang

25/12/2022

V

Hệ thống Cam Lộ

 

1

Hồ chứa Đá Mài

26/12/2022

2

Hồ chứa Tân Kim

26/12/2022

3

Hồ chứa Nghĩa Hy

02/01/2023

4

Trạm bơm Cam Lộ

26/12/2022

5

Trạm bơm Hiếu Bắc

30/12/2023

VI

Hệ thống Ái Tử

 

1

Hồ chứa Ái Tử

28/12/2022

2

Trạm bơm Vĩnh Phước

30/12/2022

3

Trạm bơm Ái Tử

30/12/2022

VII

Hệ thống Trạm bơm Mò Ó

 

1

Trạm bơm Mò Ó

02/01/2023

VIII

Hệ thống Khe Mây

 

1

Hồ chứa Khe Mây

28/12/2022

IX

Hệ thống Kinh Môn

 

1

Hồ chứa Kinh Môn

28/12/2022

X

Hệ thống La Ngà

 

1

Hồ chứa La Ngà

28/12/2022

2

Đập Sa Lung

25/12/2022

3

Trạm bơm Tiên Lai

25/12/2022

XI

Hệ thống Bảo Đài

 

1

Hồ chứa Bảo Đài

25/12/2022

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 3662

Tổng lượt truy cập: 3.448.319